De geslachtsnaam

De huidige geslachtsnaam Kelfkens komt in de oude archieven voor in een aantal varianten. De vroegste vorm is Kelffken, en dit is de vorm die met name in Nijmegen gehanteerd wordt. In Dordrecht vinden we rond 1600 als schrijfwijze vooral Calffkens, en 30 jaar later later in Utrecht wordt het Kelffkens. De spelling variëert doordat een vaste schrijfwijze van woorden nog ontbrak in die tijd en doordat er vooral fonetisch genoteerd werd. Daarnaast is de dubbele ff de schrijfwijze voor de f tot aan de 18e eeuw, wat verklaart dat de naam later zijn huidige vorm kreeg: Kelfkens.

Als bijzonderheid kan ook nog vermeld worden dat een Jan Kelffkens in een akte voorkomt als Jan Vitellus, wat de latijnse vertaling van kalfje is.

Het wapen

In het wapen, dat voorkomt o.a.. in de gevel van het stadhuis in de Steenstraat in Nijmegen voorkomt, komen drie kalfkoppen voor naast een schip. Dit bevestigt het vermoeden dat de naam Kelfkens verwijst naar 'kalfjes'. Tevens wordt een veel binnen de familie voorkomend beroep geïllustreerd, namelijk schipper. De oudst bekende Kelffken wordt genoemd in 1486 als grootschipper. De preciese betekenis van dit beroep lijkt nogal te variëren per streek. In Gouda betrof het schippers met relatief grote schepen (ref), terwijl het in Groningen schippers betrof die voeren op de Oostzee en Engeland. Grootschippers voeren ook op Indië.  

Schets van wapen van Dirk Kelfkens (1824)                                                          Wapen Cornelis Kelfkens (1823)

Wapen Cornelis

dirk schets