Uitgebreide genealogie van Jan Kelfkens

(Aanwijzing voor het lezen: de generaties worden met een romeins cijfer aangeduid, de kinderen binnen de generaties met een letter)

 

IJan Kelfkens

geb. te Nijmegen, overl. vr 09-1588 te Dordrecht

Voor het eerst vermeld in Dordrecht in akte van 1564 m.b.t. ondersteuning van weeskinderen. In akten uit 1572-1573 wordt een Jan als eiser vermeld uit Nijmegen en Keizersweert.
In 1588 is Jan overleden en wordt Beelken genoemd met haar swaeger Barend Cluppelhout (man van Geertrud). Swaeger kan hier ook de betekenis van schoonzoon hebben.
Beelken Coppen Hermans wordt in 1590 genoemd als boedelhoudster van wijlen Jan Calfkens. Het is niet gezegd dat Beelken de moeder is van (alle) hier genoemde kinderen.

tr. Beelken Coppen Hermans

Kinderen:

1. Jan

Predikant in Meerkerk (1589-1590) en Werkendam (1594-1608), onder de naam Vitellus.
Voogd van de kinderen van zijn broer Pieter en zuster Stijntgen.

2. Elisabeth Jansdr , geb. te Nijmegen

tr. 17-02-1581 te Dordrecht Willem van Aertz Lijesvelt

Kinderen:

a. Elsken , geb. 21-04-1583 te Dordrecht

b. Adriaenken , geb. 01-03-1587 te Dordrecht

3. Nijesken Jansdr

tr. 05-02-1581 te Dordrecht Rutger van Doesborch

Kinderen:

a. Eijlsken , geb. 01-05-1583 te Dordrecht

b. Lijsbeth , geb. 14-06-1595 te Dordrecht

4. Geertrud Jansdr , geb. te Nijmegen

tr. 1588 te Dordrecht Bernard Kluppelhout

Kinderen:

a. Meijntgen , geb. 01-10-1589 te Dordrecht

b. Henrick , geb. 01-02-1591 te Dordrecht

c. Johannes , geb. 01-01-1602 te Dordrecht

5. Christina Jansdr , geb. te Nijmegen

tr. 19-04-1592 te Dordrecht Arent Cock

Kinderen:

a. Henric , geb. 01-09-1595 te Dordrecht

b. Jan , geb. 01-12-1602 te Dordrecht

c. Jennicken , geb. 22-08-1604 te Dordrecht

6. Pieter Jansz , geb. te Dordrecht, volgt IIa

7. Beelken Jans , geb. te Nijmegen

tr. 09-05-1606 te Dordrecht Jan Coenraedt

Kinderen:

a. Dorothea , geb. 01-04-1607 te Dordrecht

8. Margaretha

9. Goossen

IIaPieter Jansz Kelfkens[I]

geb. te Dordrecht, overl. vr 10-1605

Beroep: seijlmaker

tr. 12-04-1598 te Dordrecht Coex Hendricksdr Hendricxken, geb. te Utrecht

Kinderen:

1. Jan Petersz , geb. te Dordrecht, volgt IIIa

2. NN , ged. 01-09-1601 te Dordrecht, overl. (0 dagen), begr. 01-09-1601 te Dordrecht

3. Peter Petersz , geb. 01-08-1604 te Culemborch?, volgt IIIb

IIIaJan Petersz Kelfkens[IIa]

geb. te Dordrecht, ged. 30-07-1599 te Dordrecht, overl. (32 jaar) te Utrecht, begr. 14-05-1632 te Utrecht

Arriveert op 4-3-1626 in Utrecht (Bron: archief Utrecht 5013)
Begraven: St Geert
Beroep: Seijlmaker
Adres: In de Weert naast de Cranighen stam aent cingel

tr. 04-09-1622 te Delft Maritgen Jorisdr van Oosterwijck, begr. 08-12-1651 te Utrecht

Petr Jansz wordt als kind genoemd in Begraafboek.

Kinderen:

1. Peter Jansz , volgt IVa

2. Cornelis Jansz , ged. 03-02-1631 te Utrecht, volgt IVb

3. Willem Jansz , geb. te Utrecht?, volgt IVc

IIIbPeter Petersz Kelfkens[IIa]

geb. 01-08-1604 te Culemborch?, overl. (33 jaar), begr. 02-01-1638 te Utrecht

Begraven: Buerkerk
Adres: Onder de houtcopers
Beroep: schietschuytschipper
Nagelaten: huis met onmondige kinderen

Bij huwelijk vermeld: uit Culemborch
In 1604 is in Dordrecht een Pieter Kelfkens geboren.
In 1651 (30-6) gaat zijn huis over naar Swaentgen, Annichgen en Johannes. Naam huis: de Brantweer, nu beknd als: 'Casteel van Breda (over lijnmerkt, bij Gaertbrugge)

tr. 18-05-1630 te Utrecht Catharina (Trijntje Jans) Putcamer, begr. 01-08-1653 te Utrecht

Adres: Onder de laeckensnijders

Kinderen:

1. Swaentje Petersz , ged. 12-06-1637 te Nicolaikerk, overl. (71 jaar), begr. 17-11-1708 te Utrecht

Woonplaats: 1671, Utrecht, Achter het Vleeshuys

tr. Hermannus van Buyren, overl. 16-04-1703

Beroep: kleermaker, schoolmeester

2. Johannes Petersz , volgt IVd

3. Annichgen Petersz , begr. 22-09-1656 te Utrecht

Jongedochter bij overlijden
Adres: In de Weerdt

IVaPeter Jansz Kelfkens[IIIa]

begr. 01-05-1701 te Utrecht

Beroep: seijlmaker, coopman. In 1691 schepen van Bemuerde Weert.
Ontvangt in 1665 een obligatie van 500 gulden van opa van moeder's zijde.
Begrafenis: 12 dragers
Adres: In de Weert (1664)

tr. 25-12-1660 te Utrecht Catharina Willemsz Sweserengh, begr. 14-04-1688 te Utrecht

Wed van Dirck van Velsen. Kind: Jan van Velsen
Begrafenis: 12 dragers

Kinderen:

1. Johan , geb. te Utrecht, volgt Va

2. Maria , ged. 24-06-1664 te Utrecht, overl. (69 jaar), begr. 16-05-1734

Adres: in de Twystraat (1701), Springwegh, over de brandsteegh (1734)

tr. 15-05-1701 te Utrecht Barent van Schoreveld

3. Willem , ged. 26-06-1666 te Utrecht, overl. (54 jaar), begr. 23-09-1720 te Utrecht

Beroep: Onderprocureur generaal hof van Utrecht (1715) , exploiteur hof van Utrecht (1698), schout van Hoogland (1698)
Begrafenis: Catharinakerk

tr. 25-04-1702 te Utrecht Johanna van Vianen, ged. 25-12-1673 te Utrecht, overl. (65 jaar), begr. 25-03-1739 te Utrecht

Begrafenis: gesonken, 16 ellen laken gescheurd.
Laat na: mondige kinderen? Eerder huwelijk?

4. Hendrik , ged. 26-01-1672 te Utrecht, overl. (33 jaar), begr. 11-05-1705 te Utrecht

Status bij overlijden: jongeman, 12 dragers
Adres: Buiten de Weerpoort
Laat na: mondige broers en zusters

IVbCornelis Jansz Kelfkens[IIIa]

ged. 03-02-1631 te Utrecht, overl. (49 jaar), begr. 27-09-1680 te Utrecht

Beroep: timmerman
Woonplaats: Utrecht, wz Oudegrafte tusschen de Viehebrugge ende St Jacobsbrugge
Begrafenis: met 12 dragers

tr. 29-04-1656 te Utrecht Maria Jans van Bellecum, overl. 22-09-1704 te Utrecht

Kinderen:

1. Anna , overl. vr 1746 te Loenen

Adres: Loenen (1704)

tr. 1737 te Korthoef Cornelis van Royen, overl. na 1745

2. Johannes , overl. 1693 te Oostwoud

Predikant in Oostwoud

tr. 18-04-1688 te Utrecht Maria Boomhouwer, ged. 30-04-1656 te Utrecht

Voornaam niet vermeld in geboorte-akte.

3. Henricus , ged. 10-04-1662 te Utrecht, volgt Vb

4. N N , geb. 21-03-1664 te Utrecht, overl. (0 dagen), begr. 21-03-1664 te Utrecht

5. Ernestus , ged. 26-01-1668 te Utrecht

6. Geerloff , ged. 20-11-1670 te Utrecht

Heeft tegoeden bij de VOC te Amsterdam opgebouwd.

IVcWillem Jansz Kelfkens[IIIa]

geb. te Utrecht?, begr. te Utrecht

Caffewerker
Adres: 1658: In de Weert, 1673, 1649: Santstraat
Laat na: vrouw met mondige en onmondige kinderen

otr. 08-12-1646 te Amsterdam, tr. 15-12-1646 te Utrecht Jannichen Cornelis Rijser, geb. te Amsterdam?, begr. 07-11-1704 te Utrecht

Kinderen:

1. Sophia , geb. te Utrecht, overl. 25-06-1706 te Utrecht

Trouwen: Broer Johannes als getuige
Adres: Den Atlas, wz Corte Nieuwstraat in 1706

tr. 23-11-1703 te Utrecht Arien de Boey, overl. na 1746 te Utrecht

2. Cornelis , ged. 18-11-1649 te Utrecht

3. Johan , geb. 1650, volgt Vc

4. Maria , ged. 22-04-1652 te Utrecht, overl. (70 jaar), begr. 10-07-1722 te Utrecht

tr. 03-03-1675 te Utrecht Mattheus Verbon, overl. vr 1722

5. Hendrick Willemsz , ged. 08-04-1655 te Utrecht, overl. (25 jaar), begr. 20-12-1680 te Utrecht

Overlijden: jongeman, laat na: moeder

6. Gijsbert , ged. 04-04-1658 te Utrecht, volgt Vd

7. Geertruid , ged. 14-02-1661 te Utrecht, overl. vr 1706

Hun kinderen verblijven in 1706 in het kinderhuis.

tr. 03-11-1686 te Utrecht Pieter van Hamburgh, overl. vr 1706

IVdJohannes Petersz Kelfkens[IIIb]

begr. 05-08-1667 te Utrecht

Adres: Buiten de Weertpoort (1659, 1667)
Begraven: met 12 dragers
Laat na: vrouw en onmondige kinderen
Pacht van gemaal, zeep en bier (zie akten 1663, 1666)

tr. 24-01-1654 te Utrecht Grietje Jans

Kinderen:

1. Catharina , ged. 15-05-1655 te Utrecht, overl. na 1738

tr. 22-04-1685 te Utrecht Ottho van Correbagh, overl. 1727

Beroep: meester schoenmaker

2. Pieter

3. Geurt , ged. 16-01-1659 te Utrecht, volgt Ve

4. Reynier , ged. 27-02-1661 te Utrecht, overl. (25 jaar), begr. 10-12-1686 te Utrecht

Adres: in de molensteeg (1686)
Laat na: mondige broers

5. Geurtgen , ged. 18-07-1663 te Utrecht, begr. na 1750

tr. 08-05-1701 te Breukelen Bastiaan Reijersz van Odijk, ged. te Breukelen

6. Annichjen , ged. 18-07-1663 te Utrecht, overl. (23 dagen), begr. 10-08-1663 te Utrecht

7. Jannichen , ged. 22-10-1667 te Utrecht, overl. (41 jaar), begr. 19-04-1709 te Utrecht

Begrafenis: 8 dragers.

tr. 09-05-1700 te Utrecht Gerrit van Cruyl

VaJohan Kelfkens[IVa]

geb. te Utrecht, ged. 15-05-1661 te Utrecht, overl. 1719 (ongeveer 58 jaar)

Kerkmeester St . Jacobskerk

tr. 21-05-1696 te Utrecht Emmigje de Visser, begr. 18-09-1744 te Utrecht

Dochter van een lakenkoopman.
Begrafenis: 8 dragers, 14 ellen laken gescheurd.

Kinderen:

1. Jan , ged. 10-04-1696

2. Pieter , ged. 20-01-1697 te Utrecht, volgt VIa

VbHenricus Kelfkens[IVb]

ged. 10-04-1662 te Utrecht

Meestertimmerman

tr. 24-09-1692 te Utrecht Geertruijd van Wijck, ged. 09-06-1665 te Utrecht, overl. (53 jaar), begr. 01-01-1719 te Utrecht

Begrafenis: 8 dragers

Kinderen:

1. Anna , ged. 01-10-1693 te Utrecht, overl. (79 jaar), begr. 25-01-1773 te Utrecht

Begrafenis met 8 dragers

tr. 25-04-1728 te Utrecht Maas van Otterlo, begr. 22-09-1768 te Utrecht

Adres in 1768: op het buurkerkhof

2. Cornelia , ged. 02-06-1695 te Utrecht, overl. (77 jaar), begr. 03-11-1772 te Utrecht

tr. 07-12-1735 te Utrecht Barend van der Ploeg, begr. te Utrecht

Beroep: meestertimmerman. Begraven met 8 dragers.

3. Maria Elisabeth , ged. 27-12-1699 te Utrecht, overl. (35 jaar), begr. 20-08-1735 te Utrecht

Laat na: geen ouders, maar mondige vrienden
Adres (1735): buiten de weerdpoort over de hoge sluijs

Kinderen:

a. Johanna , ged. 29-09-1722 te Utrecht, overl. (65 jaar), begr. 18-01-1788 te Utrecht

Adres: Vreeborg (1722)
Bij overlijden: geen verdere gegevens. Begraven op order van de edelachtbare gerechte

VcJohan Kelfkens[IVc]

geb. 1650, overl. (ongeveer 73 jaar), begr. 29-10-1723 te Utrecht

Adres: Springwegh (1670), bij de donkere gaart (1673), in de Vuylsteeg (1689), 1723: buiten de weertpoort tussen beijde sluijsen

(1) tr. 19-04-1670 te Utrecht Claesje Backer, geb. te Maarsen, begr. 31-03-1689 te Utrecht

Adres: in de vuylsteeg

Kinderen:

1. Marrichjen , ged. 16-01-1673 te Utrecht

2. Willem , ged. 04-12-1674 te Utrecht

3. Geertruijd , ged. 14-08-1677 te Utrecht

4. Henric , ged. 19-12-1680 te Utrecht

5. Johannes , ged. 04-11-1683 te Utrecht

6. Johanna , ged. 25-01-1685 te Utrecht

7. Hillegonda , ged. 27-02-1687 te Utrecht

(2) tr. 21-04-1691 te Utrecht Willemijntje de Kleijn, begr. 29-12-1749 te Utrecht

Adres: Vuylesteeg
Begrafenis: 8 dragers,
Laat na: 2 mondige kinderen

Kinderen:

8. Fychjen , ged. 03-01-1692

9. Jan , ged. 27-01-1693 te Utrecht

10. Geertruyd , ged. 27-01-1693 te Utrecht

11. Henric , ged. 09-09-1694 te Utrecht

12. Gijsbertus , ged. 05-08-1696 te Utrecht, volgt VIb

13. Loth , ged. 10-11-1699 te Utrecht

14. Benjamin , ged. 02-12-1703 te Utrecht, volgt VIc

VdGijsbert Kelfkens[IVc]

ged. 04-04-1658 te Utrecht, overl. (52 jaar), begr. 20-10-1710 te Hilvarenbeek

commies collecteur convoyen en licenten der Admiraliteit van Rotterdam, schepen te Hilvarenbeek
Vermeld: 10-11-1699, 1701-1710 schepen in Hilvarenbeek
Overlijden: Nederduits Hervormd, in de kerk begraven.

tr. 13-01-1680 te Utrecht Geertruyd Dop

Wed. van Otto van Kesteren

Kinderen:

1. Dirck , ged. 21-08-1681 te Blauwkapel

2. dochter

tr. Cornelis van Kesteren

VeGeurt Kelfkens[IVd]

ged. 16-01-1659 te Utrecht

Beroep: herbergier (1698), woonachtig buiten de Wittevrouwenpoort.
In 1717 woonachtig in Rotterdam, Kipstraat

tr. 05-11-1687 te Utrecht Jannichen Isbrants

Kinderen:

1. Marietje , ged. 14-12-1688 te Utrecht, overl. (27 dagen), begr. 10-01-1689 te Utrecht

Begraven als NN

2. Willemijntje , ged. 22-08-1690 te Utrecht, overl. (-1 maanden), begr. 20-08-1690 te Utrecht

Begraven als NN

3. Johanna , ged. 06-08-1693 te Utrecht

tr. 18-03-1716 te Rotterdam Gerrit Muyskens, geb. 07-04-1689 te Rotterdam

4. Willemijna , ged. 18-07-1695 te Utrecht

5. Johannes , ged. 27-09-1696 te Utrecht, overl. 01-07-1716 (19 jaar) te Rotterdam

In Rotterdam overleden als Jan Helfkens.

6. Wilhelmus , ged. 06-04-1702 te Utrecht, overl. (2 maanden), begr. 19-06-1702 te Utrecht

Als NN begraven

VIaPieter Kelfkens[Va]

ged. 20-01-1697 te Utrecht, overl. (86 jaar), begr. 29-08-1783 te Utrecht

Beroep: koopman in zeilen en lont, meesterzeilmaker
Adres: Buiten de weerpoort omtrent de eerste sluis

(1) tr. 26-09-1724 te Utrecht Wilhelmina den Berger, geb. te Utrecht, begr. 28-11-1729 te Utrecht

Kinderen:

1. Gysberta , ged. 03-12-1724 te Utrecht, overl. (50 jaar), begr. 08-04-1775 te Rotterdam

Laat na: 1 meerderjarig kind

tr. 11-03-1749 te Utrecht Pieter Bakker, geb. 26-07-1712 te Rotterdam, overl. (68 jaar), begr. 14-09-1780 te Rotterdam

2. Johanna , ged. 15-03-1726 te Utrecht, overl. (2 maanden), begr. 10-06-1726 te Utrecht

Begraven als NN

3. Johannes , ged. 08-03-1727 te Utrecht, begr. te Utrecht

Een van de tweelingen is begraven op 26 maart 1727.

4. Theodora , ged. 08-03-1727 te Utrecht, begr. te Utrecht

Een van de tweelingen is bergaven op 26 maart 1727.

(2) tr. 02-10-1730 te Jutphaas Anthonia Adriana van Rijnberck, ged. 04-10-1705 te Jutphaas, overl. (87 jaar), begr. 02-12-1792 te Utrecht

Kinderen:

5. Johannes , geb. circa 1730, overl. (ongeveer 76 jaar), begr. 22-01-1806 te Utrecht

Bezat land in Vleuten:
Akte van belening van Johan Kelfkens met 3 morgen land te Vleuten, 1784, met betreffend verzoekschrift tot splitsing van 1783, uit: Inventaris van het archief van het kapittel van de Dom te Utrecht (722) 1220-1811 (1841)

Bezat delen van landgoed Beukenburg: zie: inventaris van het archief van de st. stevensabdij van benedictinessen te oudwijk bij utrecht 1288-1803, door c.a. van kalveen en l.c. van zetten in: inventarissen van de archieven van de vijf adellijke vrouwenkloosters in en om utrecht

Begrafenis: Jacobikerk
Beroep: Cameraer, Notaris en procureur hove van Utrecht (zie akte: U211a1 84), schout en gadermeester Westbroek.
Laat na: meerderjarige familie

6. Cornelia , ged. 01-07-1731 te Utrecht, overl. 15-04-1818 (86 jaar) te Utrecht

Op akte volgens Genlias geen naam vader en moeder,
Wel genoemd in Utrechts archief : inv.nr. U243a4, aktenr. 115, d.d. 18-10-1774
Woonachtig: wz Oude Gracht tussen Smeebrugge en Geertebrugge in 1764

(1) tr. 07-09-1751 te Jutphaas Jan van Waay, geb. te Heukelum, overl. vr 1753

(2) tr. 30-09-1755 te Utrecht Fredrik Straatman, overl. vr 1818

Beroep: koopman

7. Anthonius , ged. 28-12-1732 te Utrecht, volgt VIIa

8. Lambertus , ged. 20-01-1735 te Utrecht, volgt VIIb

9. Johanna , ged. 25-06-1737 te Utrecht, overl. 05-05-1829 (91 jaar) te Utrecht

tr. 30-05-1773 te Utrecht Jacobus van der Slot, geb. circa 1743, overl. 01-03-1814 (ongeveer 71 jaar) te Utrecht

10. Adrianus , ged. 05-05-1740 te Utrecht, overl. 20-06-1817 (77 jaar) te Utrecht

In akte ongelukkig kind genoemd.

11. Willemina , geb. te Zutphen?, ged. 26-07-1743 te Utrecht, overl. 08-03-1830 (86 jaar) te Utrecht

tr. 21-04-1767 te Rotterdam Huibertus Jongeneel, ged. 31-01-1743 te Rotterdam, overl. 22-02-1820 (77 jaar) te Achttienhoven

12. Cornelis , ged. 06-11-1746 te Utrecht, volgt VIIc

VIbGijsbertus Kelfkens[Vc]

ged. 05-08-1696 te Utrecht, overl. (77 jaar), begr. 19-03-1774 te Utrecht

Adres: Boterstraat (jaar?), Brestraat (1724), Oude gracht bij de donkere gaard (1774)
Begrafenis: 8 dragers
Laat na: schoondochter (=Anna Maria Pothuysen)

tr. 01-11-1724 te Utrecht Geertruij de Graaf, begr. 29-07-1763 te Utrecht

Begrafenis: 8 dragers.
Laat na: man en 1 mondige zoon

Kinderen:

1. Aderjanus Gerrardus , ged. 22-11-1725 te Utrecht, begr. 1725 te Utrecht

Een van de tweelingen is begraven op: 24 nov 1725, de andere op 10 apr 1726

2. Johannes , ged. 22-11-1725 te Utrecht, begr. 1725

Een van de tweelingen is begraven op: 24 nov 1725, de andere op 10 apr 1726

3. Jan , ged. 21-03-1728 te Utrecht, volgt VIId

4. Stephanus , ged. 24-11-1729 te Utrecht, overl. (26 jaar), begr. 30-11-1755 te Utrecht

Begrafenis: 8 dragers
Status: Mondige vrijer
Laat na: vader en moeder

VIcBenjamin Kelfkens[Vc]

ged. 02-12-1703 te Utrecht, overl. (57 jaar), begr. 30-01-1761 te Utrecht

Adres: Prekerskerkhof (1727), Springwegh (1734)
Laat na: vrouw en kinderen

(1) tr. 01-01-1727 te Utrecht Johanna van Loenen, ged. 11-05-1698 te Utrecht, overl. (36 jaar), begr. 21-08-1734 te Utrecht

Laat na: 1 onmondig kind
Adres: Springwegh (1734)

Kinderen:

1. Agnis , ged. 11-08-1734 te Utrecht

(2) tr. 22-12-1734 te Utrecht Jacoba de Valk, begr. 29-01-1781 te Utrecht

Kinderen:

2. Jan , ged. 08-10-1735 te Utrecht, volgt VIIe

3. Wilhelmus , ged. 23-07-1737 te Utrecht

4. Johanna , ged. 12-09-1742 te Utrecht

VIIaAnthonius Kelfkens[VIa]

ged. 28-12-1732 te Utrecht

Verkoopt in 1758 veel bezittingen tesamen met zijn vrouw.
In 1763 onder curatele van vader Pieter.
Adres: buiten de Weerdpoort (1765). Verkoopt dan huis aan oz Weerdgracht.

(1) tr. 23-06-1755 te Breukelen Fygje van Nycoop, geb. te Maarseveen. Gescheiden circa 1760

Kinderen:

1. NN

(2) tr. 05-08-1764 te Breukelen Johanna Slok, geb. 29-01-1736 te Veenendaal

Kinderen:

2. Anthony , ged. 10-11-1765 te Utrecht

In 1794 uitlandig.

3. Petronella , ged. 27-10-1767 te Utrecht, overl. (1 maand), begr. 10-12-1767 te Utrecht

VIIbLambertus Kelfkens[VIa]

ged. 20-01-1735 te Utrecht, overl. 04-09-1814 (79 jaar) te Utrecht

Adres 1762: OZ Bemuurde Weerd

tr. 22-12-1759 te Utrecht Johanna Justina van der Sluis, geb. 08-04-1731 te Utrecht, overl. 25-12-1813 (82 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Antonia Adriana , ged. 20-08-1761 te Utrecht, overl. 21-03-1826 (64 jaar) te Utrecht

2. Johanna Justina , ged. 20-08-1761 te Utrecht

3. Pieter , geb. te Maartensdijk, ged. 28-03-1765 te Utrecht, overl. (42 jaar), begr. 08-05-1807 te Utrecht

Status bij overlijden: meerderjarig ongehuwd
Schout en Gadermeester van Galekop & C.

4. Johanna , ged. 20-03-1766 te Utrecht, overl. 28-03-1837 (71 jaar) te Utrecht

tr. 01-06-1788 te Utrecht Jan Cornelis van der Schroeff, overl. 05-12-1842 te Utrecht

5. Justina Willemina , ged. 25-05-1769 te Utrecht, overl. 02-06-1839 (70 jaar) te Utrecht

tr. 04-09-1791 te Utrecht Klaas Oostrum, ged. 14-08-1768 te Amersfoort, overl. 19-07-1817 (48 jaar) te Utrecht

VIIcCornelis Kelfkens[VIa]

ged. 06-11-1746 te Utrecht, overl. 31-01-1817 (70 jaar) te Utrecht

Adres: buiten de Weerpoort. In 1804: Houten
In 1810 dient Cornelis een verzoek bij de Burgemeester tot verlenging van de pacht over sluis- en passagegelden van de Weerdsluisen.

(1) tr. 28-04-1770 te Maartensdijk Johanna van Sijtvelt, geb. 11-07-1751 te Maartensdijk, overl. (56 jaar), begr. 03-08-1807 te Utrecht

Begrafenis: f 30,-

Kinderen:

1. Pieter , geb. 11-08-1771 te Maartensdijk, volgt VIIIa

2. Dirk , geb. 28-11-1773 te Maartensdijk, overl. (4 jaar), begr. 12-09-1778 te Utrecht

3. Johannes Cornelisz , ged. 24-01-1775 te Utrecht, volgt VIIIb

4. Gijsbert , ged. 04-06-1778 te Utrecht, volgt VIIIc

5. Antonia Adriana , ged. 04-05-1780 te Utrecht, overl. 05-01-1827 (46 jaar) te Jutphaas

tr. 16-09-1810 te Utrecht Willem Bolt, geb. te Amsterdam, overl. vr 1827

6. Catharina Wilhelmina , ged. 17-12-1782 te Utrecht, overl. 06-09-1830 (47 jaar) te Jutphaas

tr. 12-02-1804 te Schalkwijk/Houten Samuel van Hulstijn, ged. 24-03-1780 te Houten, overl. 24-03-1859 (79 jaar) te Houten

Gedoopt asl :Samuel Hullesteijn

7. Cornelia Johanna , ged. 22-05-1785 te Utrecht, overl. 30-08-1875 (90 jaar) te Utrecht

tr. 20-05-1812 te Utrecht Hermanus Post, ged. 27-06-1781 te Utrecht, overl. 24-01-1838 (56 jaar) te Utrecht

Beroep: vleeshouwer

8. Maria Gijsberta , ged. 03-07-1787 te Utrecht, overl. 09-12-1840 (53 jaar) te Utrecht

Adres: Buiten de Weerdpoort, wijk M nr. 84, Utrecht

tr. 03-1811 te Utrecht Johannes van Arkel, ged. 11-03-1781 te Zuilen, overl. 13-12-1834 (53 jaar) te Utrecht

Beroep: schippersknecht

9. Dirk , ged. 07-03-1790 te Utrecht, volgt VIIId

10. Jacob Anthoni , ged. 05-10-1791 te Utrecht

(2) tr. 24-12-1809 te Utrecht Willemina van Baaren, geb. circa 1787, overl. 01-04-1866 (ongeveer 79 jaar) te Utrecht

Geen andere opties, maar Cornelis trouwt op 63 jarige leeftijd

Kinderen:

11. NN , geb. 21-12-1811 te Utrecht, overl. 21-12-1811 (0 dagen) te Utrecht

VIIdJan Kelfkens[VIb]

ged. 21-03-1728 te Utrecht, overl. (41 jaar), begr. 07-12-1769 te Utrecht

Beroep:
1746: cameraar in de Bemuurde Weerd, brugmeester Roodebrug
1749: makelaar, procureur Vianen
1752: notaris en makelaar
Laat na: vrouw en twee onmondige kinderen
Adres (1769): in de lijnmarkt
akte 1753 procureur Vianen
akte 1760 x Anna Maria Pothuysen
akte 1770 d 1770?
akte 1771 dochter: Geertruyd

tr. 1749 te Vianen Anna Maria Pothuysen, begr. 29-06-1785 te Utrecht

Begrafenis: op order heeren van Aalmoezenierskamer.
Laat na: 2 mondige kinderen

Kinderen:

1. Geertruijd , ged. 21-01-1750 te Utrecht, overl. (47 jaar), begr. 27-02-1797 te Utrecht

Adres: op 't Geertekerkhof
Begrafenis: op order van de aalmoezenierskamer.
Laat na: onecht kind

Kinderen:

a. Geertruij , ged. 04-04-1774 te Utrecht

Adres moeder: Jufferstraat (1774)

2. Jan Frederik , ged. 28-12-1753 te Utrecht, volgt VIIIe

VIIeJan Kelfkens[VIc]

ged. 08-10-1735 te Utrecht, overl. (67 jaar), begr. 07-03-1803 te Utrecht

Adres: in het oude manhuys
Begrafenis: op order van Diaconie
Laat na: vrouw en meerderjarige kinderen

tr. 05-05-1763 te Utrecht Jannigje van Ommeren, begr. 03-01-1809 te Utrecht

Adres: in het oude manhuys
Begrafenis: op order van Diaconie

Kinderen:

1. Jacoba , ged. 26-12-1764 te Utrecht, overl. 22-05-1829 (64 jaar) te Rotterdam

2. Dirkje , ged. 24-06-1766 te Utrecht, overl. 20-09-1823 (57 jaar) te Rotterdam

tr. 24-02-1811 te Rotterdam Hendrik Bruin, geb. 03-10-1767, overl. 19-05-1826 (58 jaar) te Rotterdam

3. Benjamina Johanna , ged. 23-02-1768 te Utrecht, overl. 09-05-1798 (30 jaar) te Rotterdam

Overlijdensakte: Willemijntje Kelkers

tr. 14-05-1793 te Rotterdam Roeloff Schniring, geb. 22-10-1769 te Rotterdam

4. Johanna , ged. 25-12-1770 te Utrecht, overl. 29-05-1830 (59 jaar) te Rotterdam

tr. circa 1799 Hendrik van den Donker, geb. 09-10-1771 te Rotterdam, overl. 01-02-1841 (69 jaar) te Rotterdam

VIIIaPieter Kelfkens[VIIc]

geb. 11-08-1771 te Maartensdijk, overl. 11-11-1823 (52 jaar) te Nederlands Indie

Adres: in de jufferstraat bij de geertekerk (1796).
Onzeker of deze Pieter de vader is.

tr. 25-12-1797 te Utrecht Geertruij de Graaf, ged. 05-08-1777 te Utrecht, overl. 11-03-1858 (80 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. NN , geb. 09-1796 te Utrecht, overl. (ongeveer 6 dagen), begr. 06-09-1796 te Utrecht

2. Cornelis Johannes , ged. 06-06-1798 te Utrecht, volgt IXa

3. Antonie Henricus , ged. 26-02-1800 te Utrecht, volgt IXb

4. Pieter Jacob , ged. 04-04-1802 te Utrecht, volgt IXc

5. Gijsbertus Wilhelmus , ged. 21-03-1804 te Utrecht

6. Antoinetta Cornelia Maria , ged. 06-07-1807 te Utrecht, overl. 22-04-1872 (64 jaar) te Utrecht

tr. te Utrecht Bernardus Verheecke, geb. circa 1809, overl. 15-02-1883 (ongeveer 74 jaar) te Utrecht

7. Willem Frederik , ged. 01-05-1808 te Utrecht

8. Wilhelmina Maria , geb. circa 1810 te Utrecht, overl. 10-01-1836 (ongeveer 26 jaar) te Utrecht

Doop: Wilhelmina Hendrika 18 maart 1810. Dezelfde?

9. Hendrik , geb. 15-04-1812 te Utrecht

10. Jan Pieterse , geb. 02-10-1814 te Utrecht, overl. 16-11-1834 (20 jaar) te Utrecht

11. Johanna Maria , geb. 16-02-1818 te Utrecht, overl. 19-11-1823 (5 jaar) te Utrecht

In Genlias vermeld als Helfkens bij overlijden

VIIIbJohannes Cornelisz Kelfkens[VIIc]

ged. 24-01-1775 te Utrecht, overl. 09-02-1816 (41 jaar) te Amsterdam

Adres: buiten de Weertpoort.
Bij overlijden bekend als Jan Arnold.

tr. 19-08-1798 te Utrecht Clara Petronella van Honthorst, ged. 06-01-1775 te Amsterdam

Kinderen:

1. Cornelis Johannis , ged. 21-10-1798 te Utrecht, overl. 07-05-1828 (29 jaar) te Batavia

Ambtenaar te Batavia

2. Abraham , geb. 26-01-1801 te Amsterdam, ged. 15-03-1801 te Amsterdam

VIIIcGijsbert Kelfkens[VIIc]

ged. 04-06-1778 te Utrecht, overl. 23-05-1846 (67 jaar) te Utrecht

tr. 20-09-1807 te Utrecht Hendrina van Honthorst, geb. circa 1773, overl. 04-11-1837 (ongeveer 64 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Johanna Jacoba , ged. 07-10-1807 te Utrecht, overl. 01-07-1847 (39 jaar) te Utrecht

tr. 29-11-1826 te Utrecht Hendrik Jan Andries, geb. circa 1779 te Arnhem, overl. 21-01-1842 (ongeveer 63 jaar) te Willemsoord

Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid Hendrik Andries, geboren op 01-01-1793; plaats van herkomst: Utrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 28-06-1841; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenvader; overleden op 24-01-1842. Ingeschreven als wonende op hoeve: 70 (inv.nr. 1362); 100 (inv.nr. 1362); 167 (inv.nr. 1362). Bijzonderheden: Van de Subcom Utrecht, uit de contributie, vervanging G.v.d.Sluis Op aankomstdatum als kolonist geplaatst in kolonie III, Willemsoord. Gehuwd met Johanna Kelfkens, geb. in 1805. Zij had 1 voorzoon en 3 kinderen van Andries. Na overlijden echtgenote is zij op 27-07-1844 gedeserteerd met 3 kinderen.

Kinderen:

a. Abraham Kelfkens , geb. 30-09-1824 te Utrecht

in armenkolonie Willemsoord:
Abraham Kelfkens, geboren op 30-09-1824; plaats van herkomst: Utrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 28-06-1841; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenzoon; vertrokken op 04-04-1844.

2. Abraham Johannes , geb. 14-05-1808 te Utrecht, ged. 18-05-1808 te Utrecht, overl. 19-03-1815 (6 jaar) te Utrecht

3. Clara Louiza , geb. 16-04-1811 te Utrecht, ged. 21-04-1811 te Utrecht, overl. 28-02-1846 (34 jaar) te Utrecht

ongehuwd

4. Hendrik Anthonie , geb. 26-12-1812 te Utrecht, overl. 08-03-1871 (58 jaar) te Stad Ommen

Kleermaker in Utrecht. In 1864 en 1867 opgepakt voor bedelarij in Barneveld

tr. 18-05-1842 te Utrecht Elisabeth Johanna Mulder, geb. 09-09-1815 te Utrecht, overl. 30-09-1891 (76 jaar) te Utrecht. Gescheiden 21-12-1870 te Utrecht

5. Cornelia Wilhelmina , geb. 15-08-1815 te Utrecht, overl. 20-08-1847 (32 jaar) te Utrecht

ongehuwd

6. Hermanus Johannes , geb. 16-03-1817 te Utrecht, volgt IXd

VIIIdDirk Kelfkens[VIIc]

ged. 07-03-1790 te Utrecht, overl. 22-01-1852 (61 jaar) te Utrecht

In 1834: winkelier, Weerdpoortwijk C no. 82

(1) tr. 10-11-1813 te Utrecht Maria Martens, geb. circa 1795 te Utrecht, overl. 02-11-1834 (ongeveer 39 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Johannes , geb. 30-03-1814 te Utrecht, volgt IXe

2. NN , geb. 31-03-1816 te Utrecht, overl. 31-03-1816 (0 dagen) te Utrecht

3. Cornelis Nicolaas , geb. 17-02-1817 te Utrecht, overl. 28-03-1817 (1 maand) te Utrecht

4. Johanna Willemina , geb. 19-05-1818 te Utrecht, overl. 09-07-1818 (1 maand) te Utrecht

5. Cornelis , geb. 18-07-1819 te Utrecht, volgt IXf

6. NN , geb. 24-03-1822 te Utrecht, overl. 24-03-1822 (0 dagen) te Utrecht

7. Johanna , geb. 10-05-1823 te Utrecht, overl. 12-12-1824 (19 maanden) te Utrecht

8. Maria , geb. 09-10-1831 te Utrecht, overl. 19-07-1847 (15 jaar) te Utrecht

9. Dirk Anthonie , geb. 09-09-1834 te Utrecht, overl. 10-07-1837 (2 jaar) te Utrecht

(2) tr. 27-05-1835 te Utrecht Louisa Eskes, geb. circa 1794 te Utrecht, overl. 22-02-1878 (ongeveer 84 jaar) te Utrecht

VIIIeJan Frederik Kelfkens[VIId]

ged. 28-12-1753 te Utrecht, overl. (63 jaar), begr. 29-05-1817 te Utrecht

tr. 23-08-1774 te Utrecht Catharina Vereik, begr. 04-07-1806 te Utrecht

Adres: Lange Smeetraat (1806)
Laat na: man , meerderjarige zoon

Kinderen:

1. Jan Frederik , ged. 21-07-1774 te Utrecht

2. Abraham , ged. 24-11-1776 te Utrecht, volgt IXg

IXaCornelis Johannes Kelfkens[VIIIa]

ged. 06-06-1798 te Utrecht, overl. 05-02-1876 (77 jaar) te Dordrecht

Beroep: Smid (1852), opzigter (1865), werktuigkundige (1867), machinist (1868)
Huurt in 1835 een huis op de Noordendijk uitkomend op de Lijnbaan van april tot november voor 80 gulden (Dordrechtse Courant 21 april 1835).
Wonend E 625 d

tr. 13-11-1822 te Utrecht Maria Verloop, geb. 27-11-1799 te Alblasserdam, overl. 19-01-1855 (55 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Johannes , geb. 21-05-1823 te Utrecht, overl. 03-05-1882 (58 jaar) te Dordrecht

2. Theodorus Henrikus , geb. 04-10-1824 te Utrecht, overl. 30-10-1859 (35 jaar) te Bandjermasin

Beroep: machinist, in Oost Indie
Voor overlijden ontbreekt bewijs.

3. Geertruijda Johanna , geb. 24-11-1825 te Utrecht, overl. 08-01-1903 (77 jaar) te Dordrecht

Wonend E 625 in 1861, Spuiweg/straat? 43rood in 1890

tr. 10-09-1856 te Utrecht Frans van Breejen, geb. circa 1838 te Utrecht, overl. 11-05-1861 (ongeveer 23 jaar) te Utrecht

4. Dirk , geb. 1826 te Utrecht, overl. te Utrecht

5. Gerrit , geb. 10-08-1827 te Utrecht, volgt Xa

6. Maria Sophia , geb. circa 01-1829 te Utrecht, overl. 22-05-1829 (ongeveer 4 maanden) te Utrecht

7. Sophia Maria , geb. 18-02-1830 te Utrecht, overl. 13-12-1831 (21 maanden) te Utrecht

8. Cornelia Maria , geb. 23-02-1831 te Utrecht, overl. 18-12-1890 (59 jaar) te Dordrecht

bezoek/vertrokken naar VS?

tr. 06-02-1867 te Dordrecht Hendrik van den Adel, geb. 18-08-1820 te Papendrecht, overl. 25-07-1889 (68 jaar) te Malang

Beroep: Oost-Indisch ambtenaar (1967). Vertrekken op 1 maart 1867 aan boord van de Ouderkerk a/d Amstel.

9. Willem Juni , geb. 22-03-1834 te Utrecht, volgt Xb

10. Anna Christina , geb. 14-09-1836 te Dordrecht, overl. vr 1914

Wonend E 625 in 1859, C29 in 1862

tr. 05-10-1859 te Dordrecht Theodorus Jacobus Bernardus Schroots, geb. circa 1835 te Dordrecht

Woonachtig C 96 (1865)

Kinderen:

a. Cornelis Johannes Kelfkens , geb. 24-11-1857 te Dordrecht, overl. 05 te Dordrecht

Was woonachtig bij Cornelis Johannes, Noordendijk 625a.

b. NN Kelfkens , geb. 21- te Dordrecht

11. Sophia Maria , geb. 17-10-1838 te Dordrecht, overl. 20-03-1872 (33 jaar) te Delft

tr. 06-03-1862 te Dordrecht Johannes Lambertus Thonus, geb. 20-05-1819 te Delft

12. Anthonia M , geb. 10-11-1841 te Dordrecht

vermoedelijk jong overleden

13. Cornelis Johan , geb. 15-04-1843 te Dordrecht, overl. 21-02-1873 (29 jaar) te Nieuwediep

IXbAntonie Henricus Kelfkens[VIIIa]

ged. 26-02-1800 te Utrecht, overl. 13-08-1875 (75 jaar) te Utrecht

Beroep: zeilmaker. In 1831/1832 wonend: Buiten de Weerdpoort, wijk M, nr. 435
In 1842 wonend: Bethlehemmersteeg M 709

(1) tr. 03-11-1824 te Utrecht Catharina Jacoba Schouten, geb. circa 1806 te Utrecht, overl. 24-11-1826 (ongeveer 20 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Geertruida Hendrica Jacoba , geb. 16-09-1825 te Utrecht, overl. 15-03-1907 (81 jaar) te Loosduinen

Wordt ook in een overlijdensakte in Amsterdam genoemd.

tr. 1851 te Amsterdam Johannes van Wierink, geb. 15-06-1825 te Amsterdam, overl. vr 1907

Beroep: tabaksmaker

(2) tr. 09-01-1828 te Utrecht Hermina Pas, geb. 31-03-1805 te Utrecht, overl. 28-11-1833 (28 jaar) te Utrecht. Gescheiden

Wonend buitne Weerdpoort wijk N no. 435

Kinderen:

2. Hermina Johanna , geb. 20-10-1828 te Utrecht, overl. 02-12-1844 (16 jaar) te Utrecht

3. Cornelis Johannes , geb. 14-10-1830 te Utrecht

4. Cornelia Petronella , geb. 07-10-1831 te Utrecht, overl. 06-03-1832 (4 maanden) te Utrecht

Leeftijd in genlias: 27. Klopt iets niet

(3) tr. 10-01-1834 te Utrecht Maria Johanna Antoinetta Kloosterman, geb. 06-06-1813 te Nijmegen, overl. 21-05-1883 (69 jaar) te Hilversum

Datum akte zou fout zijn.

Kinderen:

5. Jan Pieter , geb. 15-08-1836 te Utrecht, overl. 23-01-1836 (-7 maanden) te Utrecht

6. Willem Frederik , geb. 06-05-1838 te Utrecht, overl. 21-04-1839 (11 maanden) te Utrecht

7. Willem Frederik , geb. 09-12-1839 te Utrecht, overl. 07-02-1840 (1 maand) te Utrecht

8. Antonie Henricus , geb. 08-12-1840 te Utrecht, volgt Xc

9. Antoinetta Maria Cornelia , geb. 23-12-1841 te Utrecht, overl. 10-06-1842 (5 maanden) te Utrecht

10. Elisabeth Cornelia , geb. 22-06-1844 te Utrecht, overl. 09-01-1924 (79 jaar) te Utrecht

Adres bij overlijden: Predikheerenstr 12 boven

tr. 24-07-1870 te Utrecht Nicolaas Pasman, geb. circa 1847 te Utrecht, overl. 10-12-1925 (ongeveer 78 jaar) te Utrecht

Kinderen:

a. Maria , geb. 30-05-1869 te Utrecht, overl. 28-06-1871 (24 maanden) te Utrecht

Geboren: Kelfkens

11. Sebastiaan Leonard Dionisius , geb. 18-06-1846 te Utrecht, overl. 08-05-1884 (37 jaar) te Rotterdam

12. Maria Johanna Antoinetta , geb. 24-11-1847 te Utrecht, overl. 12-08-1916 (68 jaar) te Arnhem

tr. 22-03-1871 te Utrecht Hubertus Kuneken, geb. circa 1844 te Utrecht, overl. 03-1929 (ongeveer 85 jaar) te Den Haag

13. Cornelia Maria , geb. 18-08-1850 te Utrecht

14. Cornelia Maria , geb. circa 25-05-1851 te Utrecht, overl. 25-05-1851 (ongeveer 0 dagen) te Utrecht

15. Philippina Wilhelmina Christina , geb. 26-03-1852 te Utrecht, overl. 26-01-1900 (47 jaar) te Arnhem

Genlias vermeld b abt 1853
Woonachtig in Veenendaal in 1883

tr. 16-02-1876 te Utrecht Gerardus Johannis Ansink, geb. 26-03-1853 te Rhenen, overl. 01-01-1910 (56 jaar) te Gennep. Gescheiden

16. Benjamin , geb. 22-06-1855 te Utrecht, overl. 20-11-1938 (83 jaar) te Den Haag

vermeld in 1883 in Algemeen Politieblad (zie CBG.nl)

17. Cornelis Johannes , geb. 19-02-1857 te Utrecht, volgt Xd

18. Antoinetta Maria Cornelia , geb. 23-04-1858 te Utrecht, overl. 10-05-1858 (17 dagen) te Utrecht

19. Marinus Johannes Anthonius , geb. 16-03-1860 te Utrecht, overl. 24-06-1860 (3 maanden) te Utrecht

IXcPieter Jacob Kelfkens[VIIIa]

ged. 04-04-1802 te Utrecht, overl. 11-07-1879 (77 jaar) te Utrecht

Beroep: timmerman

(1) tr. 30-04-1828 te Utrecht Grietje la Maire, geb. circa 1808 te Utrecht, overl. 14-10-1828 (ongeveer 20 jaar) te Utrecht

(2) tr. 30-05-1832 te Utrecht Geesje Margaretha Elisabeth Kup, geb. 07-10-1809 te Rotterdam, overl. 22-02-1885 (75 jaar) te Kralingen

Kinderen:

1. Pieter , geb. 16-04-1833 te Utrecht, overl. 03-06-1834 (13 maanden) te Utrecht

2. Pieter , geb. 20-03-1836 te Utrecht, overl. 11-02-1838 (22 maanden) te Utrecht

3. Cornelis Johannes , geb. 25-10-1837 te Utrecht, volgt Xe

4. Pieter , geb. 01-01-1840 te Utrecht, overl. 18-04-1840 (3 maanden) te Utrecht

5. Willem Frederik Bernard , geb. 06-05-1841 te Utrecht, overl. 17-08-1842 (15 maanden) te Utrecht

6. Geertruida Antoinetta Wilhelmina , geb. 09-03-1844 te Utrecht, overl. 04-09-1868 (24 jaar) te Utrecht

7. Gesina Margaretha Elisabeth , geb. 06-11-1846 te Utrecht, overl. 26-08-1850 (3 jaar) te Utrecht

8. Pieter Jacob , geb. 13-03-1849 te Utrecht, volgt Xf

IXdHermanus Johannes Kelfkens[VIIIc]

geb. 16-03-1817 te Utrecht, overl. 26-08-1853 (36 jaar) te Utrecht

Beroep: smid, wonend Lange Smeesteeg

tr. 18-08-1841 te Utrecht Jacoba Josina Haselaar, geb. circa 1810 te Utrecht, overl. 09-02-1889 (ongeveer 79 jaar) te Den Haag

Bij huwelijk als kelfken

Kinderen:

1. Margaretha Hendrika , geb. 20-09-1841 te Utrecht, overl. 06-03-1907 (65 jaar) te Den Haag

tr. 20-04-1870 te Utrecht Henderik Koene, geb. 24-05-1820 te 's Gravenzande, overl. 11-10-1895 (75 jaar) te Den Haag

2. Gijsbertus Hermanus , geb. 23-12-1843 te Utrecht, volgt Xg

IXeJohannes Kelfkens[VIIId]

geb. 30-03-1814 te Utrecht, overl. 01-02-1858 (43 jaar) te Utrecht

Beroep: slijter

tr. 17-05-1837 te Utrecht Regina Corvese, geb. circa 1810 te Utrecht, overl. 31-12-1857 (ongeveer 47 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Maria Louise , geb. 09-04-1838 te Utrecht, overl. 02-06-1838 (1 maand) te Utrecht

2. Elisabeth Maria , geb. 08-04-1839 te Utrecht, overl. 08-06-1883 (44 jaar) te Utrecht

tr. 25-06-1862 te Utrecht Jan Hendrik van Mourik, geb. circa 1833 te Utrecht, overl. 25-08-1899 (ongeveer 66 jaar) te Utrecht

3. Dirk , geb. 28-09-1840 te Utrecht, volgt Xh

4. Jan , geb. 27-08-1842 te Utrecht, overl. na 1883

tr. 14-04-1869 te Utrecht Johanna Philippina Lamme, geb. 21-04-1846 te Doorn, overl. 10-05-1924 (78 jaar) te Utrecht. Gescheiden 10-10-1883 te Utrecht

5. Regina , geb. 01-02-1844 te Utrecht, overl. 29-08-1844 (6 maanden) te Utrecht

6. Reginus , geb. 28-05-1846 te Utrecht, overl. 15-06-1846 (18 dagen) te Utrecht

7. Johannes , geb. 29-10-1847 te Utrecht, overl. 16-11-1847 (18 dagen) te Utrecht

8. Maria , geb. 01-12-1848 te Utrecht, overl. 14-03-1895 (46 jaar) te Utrecht

tr. 08-01-1873 te Utrecht Cornelis Gerardus de Kok, geb. circa 1844 te Utrecht, overl. 20-08-1906 (ongeveer 62 jaar) te Utrecht

9. Reginus , geb. 11-04-1850 te Utrecht, volgt Xi

10. Johannes , geb. 11-04-1852 te Utrecht, overl. 22-05-1852 (1 maand) te Utrecht

11. Cornelia Johanna , geb. 25-08-1853 te Utrecht, overl. 27-04-1929 (75 jaar) te Doorn

tr. 23-09-1874 te Utrecht Ellis Cornelis Niekerk, geb. circa 1852 te Utrecht, overl. 11-02-1894 (ongeveer 42 jaar) te Utrecht

IXfCornelis Kelfkens[VIIId]

geb. 18-07-1819 te Utrecht, overl. vr 1858

Beroep: wegwerker

tr. 27-07-1842 te Utrecht Maria van Stokkum, geb. 11-09-1819 te Utrecht, overl. 11-11-1858 (39 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Dirk , geb. 26-07-1843 te Utrecht, volgt Xj

2. Marinus Cornelis , geb. 28-08-1845 te Utrecht, volgt Xk

3. Jacobus Gerardus , geb. 11-11-1847 te Utrecht, overl. 03-04-1866 (18 jaar) te Utrecht

4. Hendricus Martinus Jan , geb. 16-03-1849 te Utrecht, overl. 10-01-1859 (9 jaar) te Utrecht

5. Louisa Maria , geb. 16-09-1850 te Utrecht, overl. 06-10-1851 (12 maanden) te Utrecht

6. Willem Jacobus , geb. 27-02-1852 te Utrecht, overl. 20-10-1882 (30 jaar) te Utrecht

7. Cornelis , geb. 06-09-1853 te Utrecht, overl. 18-05-1874 (20 jaar) te Utrecht

8. Willem , geb. 08-09-1855 te Utrecht, volgt Xl

9. Geertruida , geb. 04-1857 te Utrecht, overl. 23-03-1858 (ongeveer 11 maanden) te Utrecht

IXgAbraham Kelfkens[VIIIe]

ged. 24-11-1776 te Utrecht, overl. 30-09-1840 (63 jaar) te Utrecht

Volgens Genlias berekend geboortejaar: 1773
Adres: in de potterstraat (1808), beroep: schilder.

tr. 09-04-1798 te Utrecht Jannetje van der Graaff, ged. 04-06-1778 te Utrecht, overl. 27-03-1834 (55 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Johanna Frederika Catharina , ged. 03-06-1798 te Utrecht, overl. 04-01-1831 (32 jaar) te Utrecht

tr. 03-08-1825 te Utrecht Bernardus Israel Scharp, geb. 1791 te Den Haag, overl. 03-09-1842 (ongeveer 51 jaar) te Utrecht

2. Elisabeth , ged. 13-04-1800 te Utrecht, overl. 18-09-1858 (58 jaar) te Utrecht

tr. 22-08-1838 te Utrecht Johannes Everardus van der Stroom, geb. circa 1805 te Utrecht, overl. 02-11-1877 (ongeveer 72 jaar) te Utrecht

3. Maria , ged. 23-01-1803 te Utrecht

tr. 1826 te Amsterdam Willem Frederik Elstrodt, geb. 30-10-1796 te Amsterdam

4. Abraham Jan Hendrik , ged. 28-04-1805 te Utrecht, volgt Xm

5. Clasina , geb. 23-02-1808 te Utrecht, ged. 24-02-1808 te Utrecht, overl. (3 jaar), begr. 19-06-1811 te Utrecht

6. Jan Frederik , geb. 09-10-1811 te Utrecht, overl. 29-03-1826 (14 jaar) te Utrecht

7. Aart Johannes , geb. 19-01-1814 te Utrecht, volgt Xn

8. Clasina Hendrika , geb. 14-07-1816 te Utrecht, overl. 12-01-1855 (38 jaar) te Utrecht

9. Johanna Catharina , geb. 21-01-1820 te Utrecht, overl. 06-07-1866 (46 jaar) te Utrecht

tr. 06-08-1845 te Utrecht Jan Visser, geb. 21-04-1815 te Utrecht, overl. 13-03-1888 (72 jaar) te Utrecht

10. Wouter , geb. 21-08-1823 te Utrecht, volgt Xo

XaGerrit Kelfkens[IXa]

geb. 10-08-1827 te Utrecht, overl. 24-07-1883 (55 jaar) te Dordrecht

Beroep: Kleermaker (1852, 1881), wonend: Lange Breestr 645 (D 645) (1852-53), Lange Breestraat 687 (D 687) 1854-57), Breedeweg 8 (M 8) in 1863.

tr. 10-11-1852 te Dordrecht Anthonia Franken, geb. circa 1826 te Dordrecht, overl. 04-01-1891 (ongeveer 65 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Cornelis Johannes , geb. 22-01-1853 te Dordrecht, volgt XIa

2. Jacoba , geb. 24-05-1855 te Dordrecht, overl. vr 1858

3. Adriana , geb. 24-05-1855 te Dordrecht, overl. 21-03-1931 (75 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

a. Johannes , geb. 06-03-1874 te Dordrecht, overl. 31-07-1875 (16 maanden) te Dordrecht

4. Hendrik , geb. 08-11-1857 te Dordrecht, volgt XIb

5. Theodorus Henricus , geb. 06-07-1860 te Dordrecht, volgt XIc

6. Johannes , geb. 13-12-1862 te Dordrecht, overl. 21- te Dordrecht

7. Johannes , geb. 25-02-1864 te Dordrecht

8. Maria , geb. 03-08-1866 te Dordrecht, overl. 18-01-1962 (95 jaar) te Dordrecht

tr. 23-11-1899 te Dordrecht Adrianus Helmsing, geb. 20-08-1866 te Dordrecht, overl. 04-04-1948 (81 jaar) te Dordrecht

9. Cornelia Maria , geb. 21-04-1869 te Dordrecht, overl. 22-03-1955 (85 jaar) te Dordrecht

tr. 04-05-1892 te Dordrecht Gerrit Versteeg, geb. 04-10-1865 te Dordrecht, overl. 05-10-1926 (61 jaar) te Dordrecht

10. Johannes , geb. 06-03-1874 te Dordrecht, overl. 17-03-1947 (73 jaar) te Salt Lake City

In 1923 naar de VS vertrokken.

XbWillem Juni Kelfkens[IXa]

geb. 22-03-1834 te Utrecht, overl. 03-05-1896 (62 jaar) te Dordrecht

Beroep: smid (1868,1890), stoker (1894). Woonachtig E 645

(1) tr. 30-08-1865 te Dordrecht Elisabeth Philippina de Jong, geb. 23-02-1836 te Willemstad, overl. 29-05-1866 (30 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Cornelis Johannes , geb. 29-12-1865 te Dordrecht, volgt XId

(2) tr. 05-05-1868 te Dordrecht Susanna Raams, geb. 22-09-1841 te Klundert, overl. 14-02-1904 (62 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

2. Machiel , geb. 12-11-1869 te Dordrecht, volgt XIe

3. Willem Juni , geb. 26-01-1872 te Dordrecht, volgt XIf

4. Johannes Theodorus Henrikus , geb. 09-01-1875 te Dordrecht, volgt XIg

5. Maria Thedora , geb. 23-04-1878 te Dordrecht, overl. 25-08-1878 (4 maanden) te Dordrecht

6. Maria Geertruida , geb. 18-07-1879 te Dordrecht, overl. 06-12-1882 (3 jaar) te Dordrecht

7. Theodorus Hendricus , geb. 18-02-1882 te Dordrecht, volgt XIh

8. Marinus , geb. 20-05-1884 te Dordrecht, overl. 07-03-1901 (16 jaar) te Dordrecht

XcAntonie Henricus Kelfkens[IXb]

geb. 08-12-1840 te Utrecht, overl. 04-10-1891 (50 jaar) te Utrecht

Beroep: zeilmaker

tr. 07-11-1869 te Utrecht Hendrika Clasina van Santen de Hoog, geb. 1845 te Utrecht, overl. 06-12-1918 (ongeveer 73 jaar) te Oegstgeest, dr. van Jan Hendrik van Santen de Hoog (geb. circa 1796 te Schoonhoven, overl. 01-08-1849 te Utrecht) en Teuntje Rietveld (geb. circa 1809 te Schoonhoven, overl. 24-11-1866 te Utrecht). Gescheiden 03-02-1878 te Utrecht

Kinderen:

1. Antonie Henricus , geb. 27-08-1870 te Utrecht, volgt XIi

2. Hendrika Clasina , geb. 19-11-1871 te Utrecht, overl. 26-06-1872 (7 maanden) te Utrecht

XdCornelis Johannes Kelfkens[IXb]

geb. 19-02-1857 te Utrecht, overl. 09-08-1935 (78 jaar) te Utrecht

In 1873 geslaagd voor HBS. Beroep: stoker?
Woonachtig: Haagstraat 10 (1910), Vlietstraat 11 (1918)

tr. 20-10-1880 te Utrecht Maria van Bronswijk, geb. 07-04-1860 te Amersfoort, overl. 26-01-1923 (62 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Maria Johanna Antoinetta , geb. 13-02-1880 te Utrecht

Als kind erkend bij huwelijk ouders

2. Theodorus Gijsbertus , geb. 12-07-1881 te Utrecht, overl. 09-04-1884 (2 jaar) te Utrecht

3. Cornelia Elisabeth , geb. 17-11-1882 te Utrecht, overl. 02-03-1966 (83 jaar) te Utrecht

tr. 02-09-1908 te Utrecht Hendrik Cornelis van den Berg, geb. 20-05-1880 te Utrecht, overl. 12-04-1951 (70 jaar) te Utrecht

4. Cornelis Johannes , geb. 16-05-1884 te Utrecht, overl. 24-12-1887 (3 jaar) te Utrecht

5. Antonius Hendrikus , geb. 20-11-1885 te Utrecht, overl. 23-01-1887 (14 maanden) te Utrecht

6. Antonie Henricus , geb. 04-03-1887 te Utrecht, overl. 27-08-1918 (31 jaar) te Utrecht

Woonachtig Javastraat 25bis (1918)

tr. 20-03-1912 te Utrecht Maria van Dort, geb. 25-06-1881 te Vianen, overl. 28-02-1955 (73 jaar) te Gouda

7. Cornelia Johanna , geb. 18-04-1889 te Utrecht, overl. 05-09-1973 (84 jaar) te Amsterdam, begr. 10-09-1973 te Amsterdam

tr. 10-08-1916 te Utrecht Anthonius Johannes Standaar, geb. 14-04-1890 te Utrecht, overl. 02-10-1960 (70 jaar) te Amsterdam

8. Theodorus , geb. 03-07-1891 te Utrecht, overl. 01-08-1893 (24 maanden) te Utrecht

9. Theodorus , geb. 18-12-1893 te Utrecht, overl. 22-03-1915 (21 jaar) te Utrecht

ongehuwd

10. Gijsina Maria , geb. 15-05-1896 te Utrecht, overl. 21-03-1974 (77 jaar) te Utrecht

tr. 11-08-1920 te Rotterdam Johannes Bastianus Wijnen, geb. 02-05-1880 te Heusden, overl. 06-03-1932 (51 jaar) te Rotterdam

Kinderen:

a. Gijsina Maria Kelfkens , geb. 24-10-1919 te Amsterdam, overl. 01-11-1919 (8 dagen) te Amsterdam

11. Cornelis Johannes , geb. 10-04-1898 te Utrecht, volgt XIj

12. Philippina Wilhelmina Christina , geb. 17-03-1901 te Utrecht, overl. 08-12-1976 (75 jaar) te Utrecht

tr. 04-05-1927 te Utrecht Hendrikus Dirks, geb. 25-11-1895 te Amsterdam, overl. 07-12-1949 (54 jaar) te Oudenrijn. Gescheiden

13. Benjamin , geb. 15-06-1902 te Utrecht, overl. 17-09-1977 (75 jaar) te Utrecht

XeCornelis Johannes Kelfkens[IXc]

geb. 25-10-1837 te Utrecht, overl. 27-03-1908 (70 jaar) te Rotterdam

Beroep: smid, conducteur, wonend: 1e Achterstr. H 97, in 1875: buiten de weerdbarriere.
Rotterdam: 1888 tot 1905, eerst in vis, 1895 mangelnering, 1901 koopman (Adresboekarchief R'dam)
Adres: Lambertusstr E 29, Dwarsstr. E 29, Polanenstr. 16 E 29

tr. 18-08-1869 te Utrecht Maria de Kraai, geb. 23-09-1842 te Delft, overl. 19-08-1908 (65 jaar) te Rotterdam

Kinderen:

1. Geertruid Wilhelmina Elisabeth , geb. 03-03-1870 te Utrecht, overl. 22-03-1870 (19 dagen) te Utrecht

2. Geertruida Elisabeth Kaatje , geb. 05-04-1871 te Utrecht, overl. 19-05-1871 (1 maand) te Utrecht

3. Elisabeth , geb. 09-07-1872 te Utrecht, overl. 15-04-1937 (64 jaar) te Dordrecht

tr. 09-06-1897 te Rotterdam Hendrik Cornelis Serné, geb. 10-09-1873 te Haarlem, overl. 10-03-1958 (84 jaar) te Dordrecht

4. Geertruida Gesina Margaretha , geb. 09-10-1873 te Utrecht, overl. 04-12-1873 (1 maand) te Utrecht

5. Pieter Jacob , geb. 21-01-1875 te Utrecht, overl. 10-04-1875 (2 maanden) te Utrecht

6. Cornelia Johanna , geb. 23-10-1876 te Utrecht, overl. 28-12-1876 (2 maanden) te Utrecht

7. Pieter Jacob , geb. 20-03-1878 te Kralingen, overl. 01-07-1878 (3 maanden) te Kralingen

8. Geesje Margaretha Elisabeth , geb. 26-10-1879 te Kralingen, overl. 29-03-1880 (5 maanden) te Kralingen

9. Pieternella Jacoba , geb. 08-07-1881 te Kralingen, overl. 02-08-1881 (25 dagen) te Kralingen

XfPieter Jacob Kelfkens[IXc]

geb. 13-03-1849 te Utrecht, overl. 28-02-1921 (71 jaar) te Utrecht

Beroep: timmerman, wonend: westendijk M 11

tr. 04-02-1874 te Utrecht Maria Elizabeth van Hoeven, geb. 08-04-1845 te Delft, overl. 03-01-1929 (83 jaar) te Den Haag

Kinderen:

1. Gesina Margaretha Elisabeth , geb. 24-04-1874 te Utrecht, overl. 31-10-1902 (28 jaar) te Utrecht

tr. 16-11-1899 te Utrecht Wilhelmus Hendrikus van Wijk, geb. circa 1876 te Enschede, overl. 16-09-1915 (ongeveer 39 jaar) te Utrecht

2. Hermanus Jacobus , geb. 02-12-1875 te Utrecht, volgt XIk

3. Geertruida Antoinette Wilhelmina , geb. 18-07-1877 te Utrecht, overl. 26-11-1958 (81 jaar) te Bilthoven

tr. 15-05-1902 te Utrecht Dirk van Rhee, geb. 04-09-1876 te Utrecht, overl. 16-03-1951 (74 jaar) te Den Haag

4. Pieter Jacob , geb. 25-11-1878 te Utrecht, overl. 17-07-1882 (3 jaar) te Utrecht

5. Cornelis Johannes , geb. 28-11-1880 te Utrecht, volgt XIl

6. Arie , geb. 10-06-1883 te Utrecht, volgt XIm

7. Maria Elizabeth , geb. 29-09-1885 te Utrecht, overl. 23-02-1946 (60 jaar) te Utrecht

Vermeld in bevolkigsregister van Lichtenvoorde (jaartal?)

tr. 17-06-1909 te Utrecht Herman Rutel, geb. 12-10-1884 te Putten, overl. 06-07-1952 (67 jaar) te Koblenz

XgGijsbertus Hermanus Kelfkens[IXd]

geb. 23-12-1843 te Utrecht, overl. 14-03-1889 (45 jaar) te Den Haag

Beroep: smid

tr. 09-11-1881 te Den Haag Hermina Hillegonda Marsman, geb. 27-08-1844 te Zwolle, overl. 1907 (ongeveer 63 jaar) te Zwolle

Kinderen:

1. Jacoba Josina , geb. 19-08-1883 te Den Haag, overl. 20-02-1954 (70 jaar) te Zwolle

2. Zwaantje , geb. 26-12-1886 te Den Haag, overl. 11-11-1968 (81 jaar) te Zwolle

XhDirk Kelfkens[IXe]

geb. 28-09-1840 te Utrecht, overl. 19-01-1880 (39 jaar) te Utrecht

Beroep: opzichter, winkelier. Wonend Oudegracht C 81

tr. 07-08-1867 te Utrecht Cornelia van Baalen, geb. circa 1842 te Utrecht, overl. 28-04-1912 (ongeveer 70 jaar) te Utrecht

Na overlijden van Dirk: winkelierster.

Kinderen:

1. Johannes Hendrik , geb. 01-03-1868 te Utrecht, overl. 07-11-1900 (32 jaar) te Utrecht

2. Dirk , geb. 11-07-1869 te Gouda, overl. 17-04-1871 (21 maanden) te Utrecht

3. Reginus , geb. 01-09-1870 te Utrecht, volgt XIn

4. Dirk , geb. 06-09-1871 te Utrecht, volgt XIo

5. Cornelis , geb. 27-04-1873 te Utrecht, overl. 24-03-1930 (56 jaar) te Rijssen

tr. 04-08-1902 te Rijssen Gerritdina Hanstede, geb. 1882 te Rijssen

6. Cornelia Johanna , geb. 20-05-1875 te Utrecht, overl. 01-01-1954 (78 jaar) te Hilversum

Tussen 1936 en sterfdatum woonachtig geweest in Amsterdam.

tr. te Bodegraven Willem Christiaan Anthonius Huinck, geb. 23-08-1881 te Utrecht, overl. 13-01-1966 (84 jaar) te Hilversum. Gescheiden 22-09-1932 te Bodegraven

7. Willem Frederik , geb. 22-02-1877 te Utrecht, overl. 05-05-1896 (19 jaar) te Utrecht

8. Johan Hendrik , geb. 12-08-1878 te Utrecht, volgt XIp

9. Adrianus Jacobus , geb. 27-04-1880 te Utrecht, overl. 18-12-1880 (7 maanden) te Utrecht

XiReginus Kelfkens[IXe]

geb. 11-04-1850 te Utrecht, overl. 16-09-1914 (64 jaar) te Johannesburg

Beroep: winkelier (1873), later koopman, wonend Bemuurde Weerd M 16 451, Utrecht
Adressen Amsterdamse periode: Jan van der Heijdenstraat 269 (1886), Looiersgracht 29 (1888), Singel 67 (1892).
Vertrokken naar Transvaal op 13 mei 1898 met de overige familieden.

tr. 11-02-1873 te Amsterdam Josina Catharina Margaretha Janson, geb. 13-05-1854 te Amsterdam, overl. 29-05-1937 (83 jaar) te Johannesburg

Kinderen:

1. Johannes Hendricus , geb. 04-02-1876 te Utrecht, volgt XIq

2. Reginus , geb. 04-01-1878 te Utrecht, volgt XIr

3. Machteltje , geb. 20-03-1880 te Utrecht, overl. 03-10-1880 (6 maanden) te Utrecht

4. Regina , geb. 20-03-1880 te Utrecht, overl. 12-1969 (ongeveer 89 jaar)

tr. 1901 te Leicester Francis Dunsmore, geb. 1878

5. Machteltje , geb. 31-03-1882 te Utrecht

tr. Harry Cameron, overl. circa 1927

No proof year of death is correct

6. Willem Constantijn , geb. 18-03-1884 te Amsterdam, volgt XIs

7. Josina Catharina Margaretha , geb. 18-03-1886 te Amsterdam, overl. 29-06-1948 (62 jaar) te Johannesburg

8. Bastiaan Willem , geb. 12-02-1888 te Amsterdam, volgt XIt

9. Aleijda Josina , geb. 17-02-1890 te Amsterdam, overl. 02-02-1965 (74 jaar)

tr. te RSA Lesley Richardson, overl. 1961

No proof this is thje correct year of death (Leslie John)

10. Cornelia Johanna , geb. 25-04-1892 te Amsterdam

XjDirk Kelfkens[IXf]

geb. 26-07-1843 te Utrecht, overl. 28-01-1894 (50 jaar) te Aalburg

Hoofd der Openbare School in Aalburg.

tr. 17-11-1870 te Amersfoort Johanna Versloot, geb. 27-08-1839 te Amersfoort, overl. 11-03-1931 (91 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Maria Elisabeth , geb. 11-11-1871 te Genderen, overl. 15-09-1952 (80 jaar) te Utrecht

2. Elisabeth , geb. 09-04-1878 te Wijk en Aalburg, overl. 20-12-1951 (73 jaar) te Utrecht

XkMarinus Cornelis Kelfkens[IXf]

geb. 28-08-1845 te Utrecht, overl. circa 1899 (ongeveer 54 jaar)

Bezoekt de Zeevaartschool in Amsterdam

tr. 29-01-1874 te Soerabaija Wilhelmina Agatha Stolk, geb. circa 1851 te Soerabaja, overl. 15-02-1926 (ongeveer 75 jaar) te Loosduinen

Kinderen:

1. Wilhelmina Agatha , geb. 10-12-1874 te Riouw, overl. 25-03-1952 (77 jaar) te Ede

tr. 14-10-1897 te Delft Floris Vos, geb. 05-08-1872 te Maarsseveen, overl. 21-09-1901 (29 jaar) te Blitar

2. Maria Louisa Cornelia , geb. 25-04-1879 te Soerabaja, overl. 05-09-1968 (89 jaar) te Ede

3. Johanna , geb. 03-11-1890 te Bandjermasin, overl. 16-04-1923 (32 jaar) te Amsterdam

Officier in het Leger des Heils
Volgens het Archief Amsterdam 42 jaar bij overlijden, dus geboren rond 1881.

tr. 21-10-1915 te Amsterdam Pieter de Boer, geb. circa 1892 te Westzaan

XlWillem Kelfkens[IXf]

geb. 08-09-1855 te Utrecht, overl. 02-12-1894 (39 jaar) te Hilversum

Beroep: schilder

tr. 18-04-1889 te Hilversum Geertje Ham, geb. circa 1865 te Zwaag, overl. 05-12-1918 (ongeveer 53 jaar) te Chicago

Emigreert naar USA voor 1910 met Cornelis en Antje

Kinderen:

1. Cornelis , geb. 22-01-1890 te Hilversum, overl. 10-1976 (ongeveer 86 jaar) te Maricopa (USA)

2. Antje , geb. 07-1893 te Hilversum

tr. 23-01-1911 te Chicago Nicolaas Hoogenberk

XmAbraham Jan Hendrik Kelfkens[IXg]

ged. 28-04-1805 te Utrecht, overl. 18-07-1848 (43 jaar) te Amsterdam

Wonend: walsteeg (1832). Vertrokken naar Rotterdam, later Amsterdam (Lange Hol 28).
Beroep: schilder.

tr. 12-07-1826 te Utrecht Frederica Christina Millenes, geb. circa 1808 te Utrecht

Kinderen:

1. Johannes Abraham , geb. 20-08-1824 te Utrecht, overl. 29-07-1825 (11 maanden) te Utrecht

2. NN , geb. 02-03-1831 te Utrecht, overl. 02-03-1831 (0 dagen) te Utrecht

3. Maria Christina , geb. 15-03-1832 te Utrecht, overl. 28-01-1892 (59 jaar) te Amsterdam

Verhuisd naar Amsterdam

tr. 20-05-1863 te Amsterdam Johannes Christiaan Dietze, geb. circa 1835 te Utrecht

4. Louise Maria , geb. 05-08-1838 te Rotterdam, overl. 30-03-1839 (7 maanden) te Rotterdam

XnAart Johannes Kelfkens[IXg]

geb. 19-01-1814 te Utrecht

Beroep: korporaal blazer, sergeant
Woonachtig in Grave tussen 1861 en 1880, Wijk C.

tr. 20-06-1838 te Utrecht Christina Wiekart, geb. 06-06-1812 te Utrecht

Kinderen:

1. Adriana Christina , geb. 31-07-1842 te Harderwijk, overl. 05-08-1842 (5 dagen) te Harderwijk

2. Aart Johannes , geb. 10-12-1843 te Harderwijk, volgt XIu

3. Hendrikus Pieter , geb. 14-01-1845 te Harderwijk, overl. 26-02-1845 (1 maand) te Harderwijk

4. Hendrikus , geb. 21-01-1846 te Harderwijk, overl. te Marseille

sergeant majoor. Dit dient gecheckt!

5. Dirk , geb. 28-05-1847 te Harderwijk

6. Christina Adriana , geb. 21-10-1848 te Harderwijk

tr. 18-07-1877 te Haarlem Jan Waning, geb. 07-06-1846 te Haarlem

Beroep: boekdrukker

Kinderen:

a. Wijnand Kristiaan , geb. 19-08-1870 te Harderwijk

Geboren als Kelfkens

7. Frederik , geb. 23-01-1850 te Harderwijk, overl. 17-08-1874 (24 jaar) te Batavia???

nadere gegevens bij overlijden ontbreken

8. Jansje , geb. 18-02-1851 te Harderwijk, overl. 13-04-1939 (88 jaar) te Haarlem

Adres in 1939: Huize Houtrust, Westerhoutpark, Haarlem

tr. 04-02-1874 te Haarlem Johannes Blei, geb. 19-12-1854 te Haarlem, overl. na 1939

Blikslager

9. Maria , geb. 22-08-1854 te Harderwijk

tr. 20-12-1876 te Haarlem Gerrit Jan de Grijff, geb. circa 1838 te Utrecht

XoWouter Kelfkens[IXg]

geb. 21-08-1823 te Utrecht, overl. 14-02-1872 (48 jaar) te Utrecht

Beroep: schilder, wonend Wijde Watersteeg C 452

tr. 09-10-1844 te Utrecht Catharina Elisabeth Ras, geb. 22-01-1822 te Utrecht, overl. 21-08-1911 (89 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Elsje , geb. 26-05-1845 te Utrecht, overl. 12-12-1936 (91 jaar) te Utrecht

tr. 03-03-1869 te Utrecht Johann Friedrich Rosenthal, geb. circa 1839 te Clausthal (Kon. Pruisen), overl. 28-06-1915 (ongeveer 76 jaar) te Utrecht

Kinderen:

a. Carel Kelfkens , geb. 31-07-1866 te Utrecht

Bij huwelijk erkend.

2. Catharina Elisabeth , geb. 03-11-1849 te Utrecht, overl. 17-10-1926 (76 jaar) te Utrecht

tr. 10-08-1870 te Utrecht Izak van den Hoorn, geb. circa 1841 te Utrecht, overl. 23-04-1910 (ongeveer 69 jaar) te Utrecht

3. Wouter , geb. 23-07-1851 te Utrecht, overl. 09-05-1947 (95 jaar) te Rotterdam

Beroep: 1882 tot 1894 sigarenmaker
Adres: Lange Frankenstr. 33, Frederikstr 92 (Adresarchiefboek R'dam)

tr. 17-11-1875 te Utrecht Geertruij Huijsen, geb. circa 1835 te Utrecht, overl. 16-12-1892 (ongeveer 57 jaar) te Utrecht

4. Jannetje , geb. 24-09-1853 te Utrecht, overl. 30-01-1922 (68 jaar) te Utrecht

geboortedatum is aktedatum

(1) tr. 09-05-1877 te Utrecht Willem Hogervorst, geb. 27-09-1852 te Noordwijk, overl. 15-04-1885 (32 jaar) te Utrecht

(2) tr. 18-01-1888 te Utrecht Roelof Mulder, geb. circa 1853 te Groningen, overl. 02-02-1922 (ongeveer 69 jaar) te Utrecht

5. Johanna , geb. 23-02-1856 te Utrecht, overl. 29-02-1940 (84 jaar) te Utrecht

tr. 03-10-1877 te Utrecht Jacobus Smit, geb. circa 1858 te Utrecht, overl. 01-03-1917 (ongeveer 59 jaar) te Utrecht

6. Elisabeth , geb. 08-02-1858 te Utrecht, overl. 12-01-1940 (81 jaar) te Utrecht

tr. 04-08-1886 te Utrecht Johannes Cornelis Davids, geb. 08-09-1857 te Utrecht, overl. 28-04-1920 (62 jaar) te Utrecht

7. Christina , geb. 30-05-1860 te Utrecht, overl. 10-04-1943 (82 jaar) te Rotterdam

tr. 06-02-1884 te Rotterdam Jan Hendrik Dijkman, geb. 07-07-1859 te Rotterdam, overl. 07-10-1916 (57 jaar) te Rotterdam

8. Henrietta , geb. 13-06-1863 te Utrecht, overl. 02-07-1864 (12 maanden) te Utrecht

9. Hendrika , geb. 23-05-1865 te Utrecht, overl. 23-11-1935 (70 jaar) te Den Haag

tr. 10-02-1892 te Utrecht Antonius Christoffel Davids, geb. 20-03-1867 te Utrecht, overl. 20-04-1920 (53 jaar) te Utrecht

XIaCornelis Johannes Kelfkens[Xa]

geb. 22-01-1853 te Dordrecht, overl. 29-09-1890 (37 jaar) te Dordrecht

Beroep: sigarenmaker (1884)

tr. 17-09-1884 te Dordrecht Margrietha Petiet, geb. circa 1856 te Dordrecht

Kinderen:

1. Anthonia , geb. 16-08-1885 te Dordrecht, overl. 1972 (ongeveer 87 jaar) te USA

Vertrekt in 1926 naar Ridgewood, N.J.

(1) tr. 31-05-1913 te Dordrecht Teunis Slagboom, geb. 02-03-1889 te Stavoren, overl. vr 1925

Wellicht overleden in Ned. Indie

(2) tr. 23-01-1925 te Vlissingen Sander Slagboom, geb. 02-06-1900 te Dordrecht, overl. 04-06-1989 (89 jaar) te USA

Woonachtig in Den Haag in 1963

2. Cornelis , geb. 12-01-1889 te Dordrecht, overl. 01-05-1963 (74 jaar) te Den Haag

geboortedatum volgens USA: 22-1-1890
wellicht wordt een andere, onbekende Cornelis bedoeld in USA: geboren in Hilversum?
Woont in Ridgewood, N.J., aldaar overleden?. Zuster Anthonia vertekt in 1926 naar Ridgewood. Aldaar overleden?

3. Gerrit , geb. 13-08-1890 te Dordrecht, volgt XIIa

XIbHendrik Kelfkens[Xa]

geb. 08-11-1857 te Dordrecht, overl. vr 1918

Beroep: timmerman (1881, 1908)

tr. 11-05-1881 te Dordrecht Dirkje Geertruida de Jongh, geb. 05-10-1858 te Dordrecht

Kinderen:

1. Anthonia , geb. 17-08-1881 te Dordrecht, overl. 08-12-1972 (91 jaar) te De Bilt

tr. 03-03-1905 te Nijmegen Hendrik Gerrit Koopman, geb. 31-01-1880 te Dordrecht, overl. 15-12-1937 (57 jaar) te Den Haag

2. Adrianus , geb. 02-06-1883 te Dordrecht, volgt XIIb

3. Johanna Adriana , geb. 17-03-1885 te Dordrecht, overl. 03-11-1942 (57 jaar) te Dordrecht

Beroep: pensionhoudster. Wonachtig Groenedijk 50 in 1940

4. Dirkje Geertruida , geb. 23-12-1886 te Dordrecht, overl. 14-06-1974 (87 jaar) te Dordrecht

Woonachtig Groenedijk 50 in 1940

5. Gerrit , geb. 11-09-1888 te Dordrecht, volgt XIIc

6. Geertruida Johanna , geb. 27-07-1892 te Dordrecht, overl. 22-05-1897 (4 jaar) te Dordrecht

7. Hendrik , geb. 23-01-1895 te Dordrecht, volgt XIId

8. Geertruida Johanna , geb. 26-03-1898 te Dordrecht, overl. 15-09-1967 (69 jaar) te Dordrecht

tr. 31-01-1918 te Dordrecht Cornelis de Groot, geb. 20-08-1897 te Sliedrecht, overl. 16-11-1982 (85 jaar) te Dordrecht

9. Theodorus Cornelis Johannis Hendrikus , geb. 24-07-1900 te Dordrecht, volgt XIIe

XIcTheodorus Henricus Kelfkens[Xa]

geb. 06-07-1860 te Dordrecht, overl. 02-01-1894 (33 jaar) te Dordrecht

Beroep: sigarenmaker (1884). Volgens Mormonen overleden in US op 2 jan 1902

tr. 12-11-1884 te Dordrecht Kaatje Stam, geb. circa 1862 te Dordrecht, overl. vr 1906

Kinderen:

1. Anthonia , geb. 25-03-1885 te Dordrecht, overl. 22-07-1916 (31 jaar) te Dordrecht

tr. 23-08-1906 te Dordrecht Jacobus Zondervan, geb. 16-01-1882 te Nieuw Lekkerland, overl. 26-06-1944 (62 jaar) te Dordrecht

2. Pieternella , geb. 31-08-1886 te Dordrecht, overl. 25-03-1907 (20 jaar) te Dordrecht

tr. 21-06-1906 te Dordrecht Gerrit Roubos, geb. 07-11-1885 te Almkerk, overl. 03-10-1965 (79 jaar) te Leiden

Berope: brandstoffenhandelaar

3. Gerrit , geb. 24-03-1888 te Dordrecht, overl. 07-10-1888 (6 maanden) te Dordrecht

4. Jacoba , geb. 17-09-1890 te Dordrecht, overl. 03-07-1891 (9 maanden) te Dordrecht

XIdCornelis Johannes Kelfkens[Xb]

geb. 29-12-1865 te Dordrecht, overl. 03-11-1918 (52 jaar) te Bergen op Zoom

Beroep: smid (1890). Woonachtig Lange Breed straat 2bov. in 1940

tr. 14-05-1890 te Dordrecht Charlotte Cornelia Pidoux, geb. 12-09-1864 te Dordrecht, overl. 09-03-1946 (81 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Willem Juni , geb. 06-12-1899 te Dordrecht, overl. 10-08-1960 (60 jaar) te Dakar

Beroep: machinist (1926), woonachtig Wolbrandstr 10 voor 1941

tr. 08-04-1926 te Dordrecht Anna Maria Barbera van der Mijle, geb. 07-03-1898 te Dordrecht, overl. 27-07-1971 (73 jaar) te Dordrecht

2. Geertruida Johanna , geb. 04-06-1897 te Dordrecht, overl. 17-02-1975 (77 jaar) te Dordrecht

tr. 15-12-1921 te Dordrecht Cornelis Hendrik Kamermans, geb. 11-11-1896 te Dordrecht, overl. na 1975

3. Elisabeth Philippina , geb. 19-09-1891 te Dordrecht, overl. 28-06-1983 (91 jaar) te Dordrecht

Beroep: filiaalhoudster zuivelzaak, Woonachtig Lang Breedstr 2 bov in 1940.

4. Pieter Frederik , geb. 01-11-1893 te Dordrecht, overl. 12-12-1918 (25 jaar) te Dordrecht

5. Susanna , geb. 03-1896 te Dordrecht, overl. 29-04-1896 (ongeveer 1 maand) te Dordrecht

XIeMachiel Kelfkens[Xb]

geb. 12-11-1869 te Dordrecht, overl. 14-03-1924 (54 jaar) te Dordrecht

Beroep: smid (1890, 1903), fabriekschef (1919). Woonachtig: Noorderstraat 25 (1903)

(1) tr. 12-03-1890 te Dordrecht Heiltje Bouman, geb. 08-11-1871 te Dordrecht, overl. 26-01-1903 (31 jaar) te Dordrecht

Adres in 1903: Noorderstraat 25, Dordrecht

Kinderen:

1. Susanna , geb. 15-01-1890 te Dordrecht, overl. 20-01-1891 (12 maanden) te Dordrecht

2. Pieter , geb. 04-03-1891 te Dordrecht, volgt XIIf

3. Susanna , geb. 03-1893 te Dordrecht, overl. 27-08-1893 (ongeveer 5 maanden) te Dordrecht

4. Heiltje , geb. 21-04-1894 te Dordrecht, overl. 29-05-1966 (72 jaar) te Amsterdam

(1) tr. 25-08-1915 te Amsterdam Franciscus Albertus van Elmpt, geb. 22-02-1890 te Groningen, overl. 11-02-1929 (38 jaar) te Amsterdam. Gescheiden

(2) tr. 18-07-1934 te Amsterdam Arie Bosch, geb. 25-08-1878 te Den Helder, overl. 17-07-1961 (82 jaar) te Amsterdam

5. Machiel Johannes , geb. 09-1895 te Dordrecht, overl. 15-10-1895 (ongeveer 1 maand) te Dordrecht

6. Susanna , geb. 10-1896 te Dordrecht, overl. 30-01-1897 (ongeveer 3 maanden) te Dordrecht

7. Willem Juni , geb. 05-1898 te Dordrecht, overl. 13-12-1898 (ongeveer 7 maanden) te Dordrecht

8. Machiel , geb. 24-09-1899 te Dordrecht, overl. 05-07-1995 (95 jaar) te Dordrecht

Beroep: cafehouder (1928). Trekt op 1 mei 1926 bij broer Pieter in.

tr. 12-12-1928 te Dordrecht Johanna Franziska Versteeg, geb. 23-11-1907 te Walsum, overl. 28-01-1995 (87 jaar) te Dordrecht

9. Susanna Maria , geb. circa 1901 te Dordrecht, overl. 15-09-1917 (ongeveer 16 jaar) te Dordrecht

10. Willem Juni , geb. 11-01-1902 te Dordrecht, volgt XIIg

11. Johannes , geb. 26-01-1903 te Dordrecht, overl. 13-02-1903 (18 dagen) te Dordrecht

12. Marinus Theodorus , geb. 26-01-1903 te Dordrecht, overl. 11-02-1903 (16 dagen) te Dordrecht

(2) tr. 02-12-1903 te Dordrecht Adriana Catharina 't Hooft, geb. 04-03-1882 te Dordrecht, overl. 20-03-1948 (66 jaar) te Dordrecht

Woonachtog op Noordendijk 112rood (1948)

Kinderen:

13. Adriana Catharina , geb. 06-12-1908 te Dordrecht, overl. 13-08-1997 (88 jaar) te Dordrecht

tr. 17-08-1939 Jan Dirk Timmerman, geb. 02-11-1907 te Dubbeldam, overl. 07-02-1965 (57 jaar) te Dordrecht

14. Johannes Adrianus Matheus , geb. 06-11-1910 te Dordrecht, overl. 15-10-1912 (23 maanden) te Dordrecht

15. Maria Johanna , geb. 19-06-1912 te Dordrecht, overl. 17-01-2002 (89 jaar) te Breda

tr. 13-09-1934 te Dordrecht Frederik van Ballegooijen, geb. 13-03-1908 te Dordrecht, overl. 06-12-1981 (73 jaar) te Dordrecht

16. Mattheus Adrianus Johannes , geb. 14-06-1914 te Dordrecht, overl. 25-05-1927 (12 jaar) te Dordrecht

17. Susanna Maria , geb. 05-12-1917 te Dordrecht, overl. 30-05-2010 (92 jaar) te Dordrecht 

     tr. 10-09-1942 te Dordrecht met Willem van Dongen geb. 12-12-1916 te Dordrecht, overl. 03-09-1990 (73 jaar) te Dordrecht

18. Hendrik , geb. 23-04-1920 te Dordrecht, overl. 22-05-2006 (86 jaar) te Dordrecht

Vertrekt op 20 mei 1938 naar Vlissingen, a/b van MS Wachtschip. Woont bij Anthonia Kelfkens Sander Slagboom.

tr. 28-09-1949 te Dordrecht Huiberdina Hardenbol, geb. 31-01-1923 te Dordrecht, overl. 18-01-1986 (62 jaar) te Dordrecht

19. Martin , geb. 03-07-1922 te Dordrecht, overl. 25-11-1982 (60 jaar) te Dordrecht

Woonachtig op Noordendijk 112rood in 1940

tr. 16-06-1948 te Dordrecht Lijntje van Zanten, geb. 16-02-1923 te 's Gravendeel, overl. 31-07-1999 (76 jaar) te Dordrecht

XIfWillem Juni Kelfkens[Xb]

geb. 26-01-1872 te Dordrecht, overl. 14-07-1925 (53 jaar) te Dordrecht

Beroep: smid (1894), machinst (1919), stuurman (1922)

tr. 10-11-1894 te Dordrecht Sina Vleesenbeek, geb. 13-08-1874 te Dordrecht

Kinderen:

1. Willem Juni , geb. 17-02-1895 te Dordrecht, overl. 27-04-1967 (72 jaar) te Dordrecht

Beroep: sleepbootkapitein (1919), woonachtig Noordendijk 27

tr. 04-10-1919 te Dordrecht Adriana Wilhelmina Ehricht, geb. 11-08-1890 te Baarn, overl. 13-04-1980 (89 jaar) te Dordrecht

2. Maria , geb. 15-06-1899 te Dordrecht, overl. 12-11-1988 (89 jaar) te Dordrecht

tr. 15-06-1922 te Dordrecht Julius Wilhelm Martin, geb. 27-11-1898 te Heiligenhaus, overl. 05-03-1972 (73 jaar) te Dordrecht

3. Klaas , geb. 15-02-1901 te Dordrecht, overl. 21-03-1901 (1 maand) te Dordrecht

XIgJohannes Theodorus Henrikus Kelfkens[Xb]

geb. 09-01-1875 te Dordrecht, overl. 1947 (ongeveer 72 jaar) te Salt Lake City

In 1923: vertrek naar de USA (Salt Lake City). Beroep: stoker (1900), bankwerker (1924), fabrieksbaas (1929)

tr. 10-05-1900 te Dordrecht Clasina van Dam, geb. 30-03-1874 te Willemstad, overl. 24-04-1929 (55 jaar) te Salt Lake City

Kinderen:

1. Willem Cornelis , geb. 07-02-1899 te Dordrecht

2. Willem Juni , geb. 07-02-1901 te Dordrecht, overl. 31-07-1976 (75 jaar) te Dordrecht

Beroep: machinist. Bezoekt US 1940, 1946 en 1957. Woonachtig Heijmansluijs in 1940

tr. 13-08-1924 te Dordrecht Neeltje Visser, geb. 15-06-1902 te Rotterdam, overl. 30-10-1997 (95 jaar) te Dordrecht

3. Anna Elisabeth , geb. 04-09-1902 te Dordrecht, overl. 14-10-1903 (13 maanden) te Dordrecht

4. Johannes Theodorus Hendrikus , geb. 13-01-1904 te Dordrecht, overl. 09-06-1970 (66 jaar) te Hoge en Lage Zwaluwe

Beroep: machinist (1929)

tr. 21-11-1929 te Dordrecht Maria Smits, geb. 11-09-1902 te Dordrecht, overl. 04-12-1991 (89 jaar) te Dordrecht

5. Clasina , geb. 09-01-1906 te Dordrecht

Vertrokken naar USA in 1948

tr. 31-10-1931 te Dordrecht? Dingeman van der Elst, geb. 09-11-1906 te Dordrecht, overl. 14-06-1998 (91 jaar) te California

Geemigreedr in 1948

6. Susanna , geb. 05-12-1908 te Dordrecht, overl. 23-01-1984 (75 jaar) te Sliedrecht

tr. 28-11-1929 te Nijmegen Hendrik Cornelis Baggerman, geb. 29-01-1903 te Nijmegen, overl. 16-08-1991 (88 jaar)

7. Marie Antonnette , geb. 27-05-1911 te Dordrecht, overl. 08-11-1985 (74 jaar) te Salt Lake City

tr. 27-05-1933 te Salt Lake City Karl Otto Schmidt, geb. 29-11-1901 te Zellin (Baden, Germany), overl. 21-05-1985 (83 jaar) te Salt Lake City

8. Marinus , geb. 19-10-1912 te Dordrecht, overl. 18-05-1913 (6 maanden)

9. Chloe Leon Reid , geb. 04-12-1913 te Salt Lake City, overl. 01-01-1988 (74 jaar) te USA

ouderlijn niet bewezen

10. Marinus , geb. 11-02-1915 te Dordrecht, overl. 15-05-1990 (75 jaar) te USA

XIhTheodorus Hendricus Kelfkens[Xb]

geb. 18-02-1882 te Dordrecht, overl. 28-01-1945 (62 jaar) te Dordrecht

Beroep: smid (1906), draaier (1928). Woonachtig Pottenkade 6

tr. 11-01-1906 te Dordrecht Suzanna Groesbeek, geb. 09-09-1875 te Dordrecht, overl. 20-03-1959 (83 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Suzanna , geb. 29-04-1906 te Dordrecht, overl. 08-07-1946 (40 jaar) te Dordrecht

tr. 20-04-1928 te Dordrecht Arie Hazenbosch, geb. 29-12-1905 te Dordrecht, overl. 01-06-1981 (75 jaar) te Dordrecht. Gescheiden 22-04-1930 te Dordrecht

Beroep: stoker (1928)

2. Willem Hijmen , geb. 10-09-1907 te Dordrecht, overl. 11-09-1907 (1 dag) te Dordrecht

3. Willem Hijmen , geb. 15-04-1909 te Dordrecht, overl. 28-11-1982 (73 jaar) te Dordrecht

Woonachtig Pottenkade 6 tot 1953

tr. 02-04-1953 te Dordrecht Helena Martius, geb. 06-03-1904 te Amsterdam, overl. 11-01-1975 (70 jaar) te Dordrecht

4. Catharina Maria , geb. 10-05-1910 te Dordrecht, overl. 07-06-1999 (89 jaar) te Dordrecht

tr. 24-10-1935 te Dordrecht Laurens Rook, geb. 06-07-1913 te Dordrecht, overl. 18-02-1997 (83 jaar) te Dordrecht

5. Cornelis Johannes , geb. 19-06-1912 te Dordrecht, overl. 01-08-1978 (66 jaar) te Bongor

tr. 25-10-1939 te Amersfoort Maria Snijders, geb. 19-02-1916 te Amersfoort, overl. 14-01-1959 (42 jaar) te Amersfoort

6. Maria , geb. 18-07-1913 te Dordrecht, overl. 17-02-1999 (85 jaar) te Dordrecht

tr. 27-10-1949 te Dordrecht Albertus Toonen, geb. 13-05-1916 te Amersfoort, overl. 12-05-1981 (64 jaar) te Dordrecht

7. Bertus , geb. 06-09-1915 te Dordrecht, overl. 16-08-1918 (2 jaar) te Dordrecht

8. Johannes Theodorus Hendricus , geb. 22-12-1917 te Dordrecht, overl. 07-05-1996 (78 jaar) te Lelystad

tr. 08-10-1947 te Amsterdam Trijntje Mul, geb. 05-05-1911 te Amsterdam

9. Bertus , geb. 25-01-1921 te Dordrecht, overl. 18-07-1998 (77 jaar) te Dordrecht

XIiAntonie Henricus Kelfkens[Xc]

geb. 27-08-1870 te Utrecht, overl. 21-09-1942 (72 jaar) te Haarlem

Kleermaker, in 1893 vermeld in adresboek Rotterdam, Groenelaan 25c, later derde pijnackerstr. 29
Haarlem: Teding van Berkhoutstraat 18rood

(1) tr. 20-02-1895 te Rotterdam Constantia Francina Remeeus, geb. 08-04-1875 te Rotterdam. Gescheiden 28-10-1904

Kinderen:

1. Hendrika Clazina , geb. 21-01-1895 te Rotterdam, overl. 06-08-1968 (73 jaar) te Rotterdam

tr. 07-03-1923 te Rotterdam Benjamin Scholte, geb. 25-03-1899 te Hilversum

2. Jacques Corneille , geb. 27-05-1896 te Rotterdam, overl. 15-09-1962 (66 jaar) te Rotterdam

tr. 01-06-1927 te Koetaradja Emma Kamisah, geb. 1897 te Karanglo, overl. 17-06-1984 (ongeveer 87 jaar) te Heemstede

3. Elisabeth , geb. 18-09-1897 te Rotterdam, overl. 19-09-1897 (1 dag) te Rotterdam

4. Elisabeth Cornelia , geb. 15-10-1898 te Rotterdam, overl. 11-10-1956 (57 jaar) te Rotterdam

(1) tr. 19-03-1919 te Rotterdam Franciscus George Johannes Willemsz, geb. 20-12-1893 te Breda, overl. 04-01-1964 (70 jaar) te Amsterdam. Gescheiden 08-09-1922 te Rotterdam

(2) tr. 08-08-1923 te Rotterdam Arie van Hamersveld, geb. 06-08-1896 te Rotterdam, overl. 26-06-1954 (57 jaar) te Rotterdam

5. Constantia Francina , geb. 17-09-1901 te Rotterdam, overl. 06-04-1974 (72 jaar) te Rotterdam

tr. 29-06-1921 te Rotterdam Pieter van Buitenen, geb. 11-01-1896 te Rotterdam, overl. 16-04-1955 (59 jaar) te Rotterdam

6. Helena Jozina , geb. 09-12-1903 te Rotterdam, overl. 23-07-1968 (64 jaar) te Den Haag

(1) tr. 14-07-1938 te Rotterdam Wouter Prins, geb. 04-08-1900 te Rotterdam. Gescheiden

(2) tr. 12-07-1939 te Den Haag Marinus van Strien, geb. 29-01-1899 te Rotterdam

(2) tr. 23-05-1906 te Utrecht Ida Willemina Jans, geb. 16-11-1877 te IJsselstein, overl. 15-05-1969 (91 jaar) te Haarlem

Kinderen:

7. Ida Wilhelmina , geb. 08-10-1906 te Utrecht, overl. 04-09-1980 (73 jaar) te Haarlem

tr. 09-05-1931 te Haarlem Arie Cornelis Jans, geb. 17-04-1884 te Utrecht, overl. 27-10-1972 (88 jaar) te Haarlem

8. Antonie Henricus , geb. 14-11-1908 te Haarlem, overl. 21-06-1986 (77 jaar) te Haarlem

tr. 23-05-1938 te Haarlem Klasina Kort, geb. 18-01-1910 te Hochemmerich, overl. 24-12-1976 (66 jaar) te Haarlem

9. Barend Tjipke Albertus , geb. 03-11-1909 te Haarlem, overl. 07-04-1986 (76 jaar) te Haarlem

tr. 24-11-1960 te Haarlem Lamberta Josepha Meeuwig, geb. 06-06-1920 te Haarlem

10. Aafje Jannetje Sophia Aleida Jacoba , geb. 07-03-1914 te Haarlem, overl. 14-08-1983 (69 jaar) te Haarlem

tr. 09-06-1937 te Haarlem Wilhelmus Abraham Reijnders, geb. 17-03-1913 te Schoten, overl. 05-10-1983 (70 jaar) te Putten

11. Willem August , geb. 25-07-1915 te Haarlem, volgt XIIh

12. Wilhelmina Hendrica , geb. 22-07-1919 te Haarlem, overl. 02-03-1979 (59 jaar) te Heerlen

tr. 10-06-1942 te Haarlem Jan de Pree, geb. 11-09-1918 te Haarlem, overl. 16-09-1986 (68 jaar) te Ede

XIjCornelis Johannes Kelfkens[Xd]

geb. 10-04-1898 te Utrecht, overl. 19-02-1960 (61 jaar) te Amsterdam

Beroep: kleermaker, huisschilder. Was tot 1935 verantwoordelijk voor het onderhoud van de vlaggen op de Domtoren en het hijsen daarvan.
In 1930-1950 woonachtig in Amsterdam, daarvoor in Brussel.

(1) tr. 10-07-1918 te Utrecht Gijsberta Smit, geb. 22-09-1900 te Utrecht, overl. 05-02-1961 (60 jaar) te Utrecht. Gescheiden 05-12-1921 te Utrecht

Kinderen:

1. Gijsberta , geb. 04-10-1918 te Utrecht, overl. 12-08-1982 (63 jaar) te Utrecht

Familieband nog niet bevestigd.

tr. 12-06-1947 te Utrecht Lambertus de Jong, geb. 30-03-1918 te Utrecht. Gescheiden 03-04-1973 te Utrecht

2. Cornelia Johanna , geb. 1920 te Utrecht, overl. 10-05-1921 te Utrecht

(2) tr. 12-06-1930 te Utrecht Jacoba Catharina van Geet, geb. 16-04-1900 te Scherpenisse, overl. 26-12-1986 (86 jaar) te Veenendaal

Kinderen:

3. Cornelis Johannes , geb. 18-06-1933 te Amsterdam, overl. 28-09-1988 (55 jaar) te Apeldoorn

(1) tr. 08-02-1962 te Amersfoort Elizabeth Eva Kok, geb. 06-10-1935 te Rotterdam. Gescheiden 16-10-1968 te Amersfoort

(2) tr. 31-03-1971 te Nijkerk Hendrika Verhoog, geb. 16-05-1933 te Nijkerk

XIkHermanus Jacobus Kelfkens[Xf]

geb. 02-12-1875 te Utrecht, overl. 23-03-1956 (80 jaar) te Den Haag

Beroep: timmerman

tr. 08-05-1901 te Hof van Delft Anna de Jong, geb. 24-01-1877 te Hof van Delft, overl. 10-04-1957 (80 jaar) te Den Haag

Kinderen:

1. Maria Elisabeth , geb. 28-10-1901 te Den Haag, overl. 18-05-1973 (71 jaar) te Den Haag

tr. 12-10-1923 te Den Haag Adrianus Cornelis Oskam, geb. 21-03-1901 te Den Haag, overl. 20-04-1945 (44 jaar) te Zutphen

2. Maria Hendrika , geb. 25-02-1903 te Den Haag, overl. 03-03-1903 (6 dagen) te Den Haag

3. Gesina Margaretha Elisabeth , geb. 26-04-1905 te Den Haag, overl. 29-09-1957 (52 jaar) te Haarlem

Krijgen kind in Velsen in 1939

tr. 24-06-1927 te Den Haag Johannes Top, geb. 05-03-1901 te Rotterdam, overl. 01-11-1975 (74 jaar) te Haarlem

4. Hendrik , geb. 11-10-1907 te Den Haag, volgt XIIi

5. Anna , geb. 24-01-1911 te Den Haag, overl. 28-07-1971 (60 jaar) te Doorn

6. Geertruida Wilhelmina Antonette , geb. 18-11-1917 te Den Haag, overl. 01-10-1997 (79 jaar) te Hoogeveen

tr. 18-10-1939 te Den Haag Cornelis Diederik Verboom, geb. 04-05-1911 te Den Haag, overl. 16-12-1991 (80 jaar) te Beilen

XIlCornelis Johannes Kelfkens[Xf]

geb. 28-11-1880 te Utrecht, overl. 01-01-1953 (72 jaar) te Utrecht, begr. te Bilthoven

Beroep: spoorwegarbeider.
Vermeld in bevolkingsregister van Lichtenvoorde (jaartal?)

tr. 20-06-1906 te Den Haag Elisabeth de Graaf, geb. 15-10-1875 te Den Haag, overl. 18-11-1941 (66 jaar) te Groenlo

Kinderen:

1. Pieter Jacob , geb. 15-06-1907 te Den Haag, overl. 29-12-1991 (84 jaar) te Nijkerk

Beroep: violist

tr. 10-08-1932 te Den Haag Janna Devina van Schelt, geb. 01-10-1908 te Dordt, overl. 09-07-1981 (72 jaar) te Nijkerk

2. Cornelis Johannes , geb. 03-04-1913 te Den Haag, overl. 19-11-1989 (76 jaar) te Wisch

Beroep: pianist

(1) tr. 16-09-1936 te Den Haag Jacoba Louisa Helena Stok, geb. 16-04-1913 te Den Haag, overl. 05-01-1997 (83 jaar) te Den Haag. Gescheiden 02-02-1961 te Den Haag

(2) tr. 18-10-1961 te Hilversum Elisabeth Antonetta Maria Broekman, geb. 03-02-1934 te Utrecht

XImArie Kelfkens[Xf]

geb. 10-06-1883 te Utrecht, overl. 21-05-1964 (80 jaar) te Voorburg

Beroep: treinconducteur

tr. 07-08-1912 te Den Haag Magdalena Stok, geb. 19-11-1880 te Zuidland, overl. 27-09-1967 (86 jaar) te Voorburg

Kinderen:

1. Hermanus Jacobus , geb. 03-12-1913 te Stompwijk

Beroep: gasfitter

tr. 30-09-1943 te Den Haag Barbara Petronella Paulina Maria Hertog, geb. 24-02-1917 te Nijverdal

2. Teunis , geb. 24-12-1914 te Stompwijk, overl. 05-10-2003 (88 jaar) te Voorburg

XInReginus Kelfkens[Xh]

geb. 01-09-1870 te Utrecht, overl. 17-02-1935 (64 jaar) te Bodegraven

In 1899 vermeld als getuige bij een huwelijk in Alphen. zelf woonachtig in Bodengraven. Van 1923-1934 raadslid, beroep: stucadoor.

tr. Rozelia Hubertina Brandt, geb. 06-12-1869 te Bodegraven

Kinderen:

1. Cornelia Cecilia , geb. 15-04-1904 te Bodegraven, overl. 04-08-1984 (80 jaar) te Rotterdam

XIoDirk Kelfkens[Xh]

geb. 06-09-1871 te Utrecht, overl. 23-05-1943 (71 jaar) te Utrecht

Eemlander: 31-5-1934 failliet verklaard, stucadoor. 21 6 1934: beeindiging faillisement
Woonachtig: Drieharingstraat 1bis (1911, Lange Nieuwstr. 12 (1934), Boothstraat 17 (1934)

tr. 28-12-1916 te Utrecht Maria Magdalena de Koe, geb. 17-07-1883 te Amsterdam, overl. 27-04-1958 (74 jaar) te Utrecht

Kinderen:

1. Dirk , geb. 22-02-1918 te Utrecht, overl. 22-10-2002 (84 jaar) te Utrecht

tr. 19-02-1942 te Utrecht Christina Jacoba Johanna Schagen, geb. 07-04-1920 te Utrecht

2. Maria Magdalena , geb. 09-03-1921 te Utrecht, overl. 03-09-1992 (71 jaar) te Doetinchem

tr. 21-10-1946 te Utrecht Pieter Brinks, geb. 29-09-1921 te Doetinchem, overl. 20-09-1978 (56 jaar) te Doetinchem

XIpJohan Hendrik Kelfkens[Xh]

geb. 12-08-1878 te Utrecht, overl. 26-09-1961 (83 jaar) te Ukkel

Geboortedatum komt niet voor in Utrecht. Checken!

tr. 12-01-1905 te Utrecht Cicilia Catharina Philippi, geb. 19-09-1876 te De Bilt, overl. 1958 (ongeveer 82 jaar) te Brussel

Kinderen:

1. Dirk , geb. 1903 te Utrecht, overl. te Antwerpen

Volgens Archief Antwerepn: geboren 1905 Utrecht

tr. Henriette van Bree

2. Cornelis Gerardus , geb. 11-10-1908 te Antwerpen

3. Cecilia , geb. circa 1911

tr. Jean Ramet

4. Karel , geb. 1912, volgt XIIj

5. Johannes Hendrik , geb. 14-03-1913, volgt XIIk

6. Rosa , geb. circa 1915

tr. Henri Deldime

7. Frans Julius Augusta , geb. 29-08-1918, volgt XIIl

XIqJohannes Hendricus Kelfkens[Xi]

geb. 04-02-1876 te Utrecht, overl. 1962 (ongeveer 86 jaar) te Zuid-Afrika

Vertrokken naar Transvaal op 18 juli 1893. In 1896 naturalisatie aangevraagd.

tr. Maria Elisabeth Stork, geb. 1878 te Lydenburg, overl. 1961 (ongeveer 83 jaar) te Zuid-Afrika

Kinderen:

1. Reginus Johannes , geb. 1903 te Cullinan, volgt XIIm

2. Pieter Otto , geb. 1905 te Zuid-Afrika, overl. 08-1981 (ongeveer 76 jaar)

Autocoureur?

tr. 1966 Clothiele Devoux

3. Johannes Henricus , geb. 1907, overl. 1932 (ongeveer 25 jaar)

Omgekomen bij een zwemongeluk in de Oost-Kaap vlak voor zijn huwelijk.

4. Gerhardus Wynand , geb. 1910 te Carolina, volgt XIIn

5. Wilhelmina Maria , geb. 1913 te Carolina

tr. James William Gould, geb. 1911 te Zuid-Afrika

6. Josina Maria , geb. 1915 te Nelspruit

tr. Jack Field, geb. 1910 te Zuid-Afrika

XIrReginus Kelfkens[Xi]

geb. 04-01-1878 te Utrecht, overl. 1958 (ongeveer 80 jaar) te Zuid-Afrika

Vertrokken naar Transvaal op 3 februari 1897.

tr. Anna Margrieta Matthysen, overl. 1956 te Zuid-Afrika

Kinderen:

1. Reginus , geb. 11-08-1906 te Zuid-Afrika, volgt XIIo

2. Theodorus

(1) tr. Ralie Grobbelaar

(2) tr. Susanna Geertruida Magdalena Smit, overl. 1940

XIsWillem Constantijn Kelfkens[Xi]

geb. 18-03-1884 te Amsterdam, overl. 1942 (ongeveer 58 jaar)

Aannemer in Johannesburg

tr. Claudia Adelaide van Rijneveld, geb. 1891, overl. 1970 (ongeveer 79 jaar)

Kinderen:

1. Rigienus Helperus , geb. 1925, overl. 1925

Overleden na 12 dagen

2. Willem Constantijn , geb. 03-08-1926 te Johannesburg, overl. 18-04-2007 (80 jaar) te Johannesberg

Beroep: Tandarts

tr. Ada Frances van Niekerk, geb. 29-09-1929 te Somerset East

3. Helperus Bastiaan

(1) tr. G van der Plaats. Gescheiden

(2) tr. Marie Griessel

XItBastiaan Willem Kelfkens[Xi]

geb. 12-02-1888 te Amsterdam

tr. Constance Maud Dobbin, overl. 03-1957

Kinderen:

1. Basil Walter , geb. 20-10-1914, volgt XIIp

2. Betty , geb. circa 1916

XIuAart Johannes Kelfkens[Xn]

geb. 10-12-1843 te Harderwijk

tr. 08-12-1869 te Utrecht Susanna Hendrika Stein, geb. circa 1836 te Utrecht

Kinderen:

1. Aart J H , geb. 04-03-1870 te Utrecht

2. Johanna Alberdina , geb. circa 1872 te Utrecht, overl. 15-12-1932 (ongeveer 60 jaar) te Bennebroek

tr. 06-09-1900 te Haarlem Johannes Albertus ten Hoope, geb. 10-04-1877 te Amsterdam

XIIaGerrit Kelfkens[XIa]

geb. 13-08-1890 te Dordrecht, overl. 08-05-1985 (94 jaar) te Den Haag

12 aug 1915 ingeschreven in Heerewaarden, komend uit DenHaag. Beroep bouwkundig tekenaar (1918).
Op 6 jan 1916 weer vertrokken naar Dordrecht.

tr. 19-09-1918 te Dordrecht Maria Magdalena Nijsen, geb. 14-01-1894 te Dordrecht, overl. 18-03-1945 (51 jaar) te Den Haag

Kinderen:

1. Cornelis Johannes , geb. 20-06-1919 te Utrecht, overl. 18-12-1986 (67 jaar) te Amsterdam

Beroep: Illustrator

tr. 10-04-1945 te Breda Gerarda van Dijl, geb. 06-12-1924 te Rotterdam

2. Johanna Frederika Cornelia , geb. 30-10-1922 te Den Haag

naam niet genoemd in bron

tr. 19-07-1945 te Den Haag C Grootes

3. Anthony , geb. 10-07-1927 te Den Haag

tr. 30-10-1959 te Den Haag Louise Maria Elisabeth Rademacher, geb. 08-04-1934

XIIbAdrianus Kelfkens[XIb]

geb. 02-06-1883 te Dordrecht, overl. 13-05-1950 (66 jaar) te Dordrecht

Beroep: Timmerman in 1908, bouwondernemer (5-4-1929, het Vaderland)
In 1950 woonachtig op Noordendijk 156

tr. 26-03-1908 te Dordrecht Elisabeth Nelson, geb. 30-05-1878 te Dordrecht, overl. 28-03-1956 (77 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Hendrik , geb. 18-05-1909 te Dordrecht, volgt XIIIa

2. Adrianus , geb. 04-01-1911 te Dordrecht, volgt XIIIb

3. Elisabeth , geb. 28-06-1912 te Dordrecht, overl. 13-10-2007 (95 jaar) te Wassenaar

tr. 01-03-1939 te Dordrecht Coert Hendrik van Eijnsbergen, geb. 27-11-1912 te Dordrecht, overl. 08-07-1988 (75 jaar) te Leiden

4. Dirkje Geertruida , geb. 27-03-1914 te Dordrecht, overl. 13-03-2003 (88 jaar) te Alblasserdam

5. Nicolaas Adrianus , geb. 26-09-1915 te Dordrecht, volgt XIIIc

6. Anna Elisabeth , geb. 02-09-1917 te Dordrecht, overl. 18-05-2001 (83 jaar) te Dordrecht

tr. 02-01-1942 te Dordrecht Adrianus Jacobus Dijker, geb. 27-01-1914 te Dordrecht, overl. 27-02-2003 (89 jaar) te Dordrecht

7. Anthonia , geb. 16-09-1918 te Dordrecht, overl. 28-07-1919 (10 maanden) te Dordrecht

8. Anthonie , geb. 06-01-1921 te Dordrecht, volgt XIIId

9. Gerrit , geb. 06-01-1921 te Dordrecht, overl. 06-01-1921 (0 dagen) te Dordrecht

10. Theodorus Cornelis Johannes Hendricus , geb. 22-04-1922 te Dordrecht, overl. 01-06-1981 (59 jaar) te Den Haag

Woonachtig in Loosduinen in 1956

XIIcGerrit Kelfkens[XIb]

geb. 11-09-1888 te Dordrecht, overl. 05-04-1952 (63 jaar) te Dordrecht

Beroep: ambtenaar Sociale Zaken

tr. 17-09-1915 te Nijmegen Maria Jacoba Koopman, geb. 04-12-1891 te Dordrecht, overl. 28-12-1961 (70 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Hendrik , geb. circa 1919 te Hees, overl. 07-05-1922 (ongeveer 3 jaar) te Nijmegen

XIIdHendrik Kelfkens[XIb]

geb. 23-01-1895 te Dordrecht, overl. 23-06-1984 (89 jaar) te Den Haag

Beroep: Electricien (1918)

(1) tr. 11-04-1918 te Dordrecht Johanna Geertruida Lozie, geb. 10-07-1893 te Dordrecht, overl. 09-02-1945 (51 jaar) te Loosduinen

Kinderen:

1. Dirkje Geertruida , geb. 25-09-1918 te Dordrecht, overl. 15-12-1986 (68 jaar) te Den Haag

tr. 27-06-1947 te Den Haag Jacobus Pieter Kleijwegt, geb. 01-02-1916 te Loosduinen

2. Johanna , geb. 10-01-1924 te Loosduinen, overl. 13-07-2007 (83 jaar) te Arnhem

tr. 10-11-1948 te Den Haag Piet Teunissen, geb. 24-04-1925 te Dordrecht, overl. 07-05-2002 (77 jaar) te Overbetuwe

3. Hendrik , geb. 13-03-1926 te Loosduinen

Woonachtig te Heteren

tr. Mina Cornelia Bal, geb. 30-12-1923 te Renkum, overl. 30-12-1991 (68 jaar) te Renkum

4. Willem Frederik , geb. 04-06-1930 te Loosduinen, overl. 03-11-2000 (70 jaar) te Boxtel

Op basis van geboorteplaats gelinkt aan ouders.

tr. 02-11-1955 te Den Haag Petronella Vogel, geb. 18-01-1931 te Rotterdam, overl. 31-12-2007 (76 jaar) te Boxtel

(2) tr. 12-12-1947 te Den Haag Cornelia Adriana Maria Jolijt, geb. 03-09-1899 te Terneuzen, overl. 09-05-1982 (82 jaar) te Den Haag

XIIeTheodorus Cornelis Johannis Hendrikus Kelfkens[XIb]

geb. 24-07-1900 te Dordrecht, overl. 27-01-1986 (85 jaar) te Nieuwegein

Geslaagd voor Onderwijzersexamen in 1925 (Het Centrum). Beroep: onderwijzer.
Was actief in ARP en zat in afscheidingcomite (Het Vaderland, 12-10-1934)

(1) tr. 30-03-1932 te Dordrecht Johanna Verboom, geb. 20-09-1901 te Dordrecht, overl. 09-03-1946 (44 jaar) te Vreeswijk

Kinderen:

1. Dirkje Geertruida , geb. 05-02-1934 te Vreeswijk, overl. 01-04-1997 (63 jaar) te Maarn

tr. 09-10-1957 te Rheden Hendricus van Rhijn, geb. 13-12-1906 te Den Haag, overl. 22-09-1989 (82 jaar) te Den Haag

(2) tr. 21-11-1946 te Vreeswijk Aria Celia van Zoelen, geb. 30-06-1920 te Vreeswijk, overl. 13-07-2004 (84 jaar) te Vreeswijk

Kinderen:

2. Gerrit , geb. 10-05-1958 te Vreeswijk

XIIfPieter Kelfkens[XIe]

geb. 04-03-1891 te Dordrecht, overl. 25-02-1986 (94 jaar) te Heemstede

Beroep: machinebankwerker (1919)

tr. 01-12-1919 te Dordrecht Catharina Prenger, geb. 05-06-1895 te Dordrecht, overl. 06-11-1994 (99 jaar) te Hilllegom

Kinderen:

1. Heiltje Catharina Cornelia , geb. 09-05-1925 te Dordrecht, overl. 06-07-2003 (78 jaar) te Delft

(1) tr. 24-04-1972 te Oegstgeest Cornelis Varkevisser, geb. 17-02-1925 te Valkenburg (ZH). Gescheiden

(2) tr. 20-06-1972 te Voorburg Libbe van der Meulen, geb. 24-02-1916 te Westdongeradeel, overl. 23-04-1981 (65 jaar) te Leidschendam

XIIgWillem Juni Kelfkens[XIe]

geb. 11-01-1902 te Dordrecht, overl. 21-03-1966 (64 jaar) te Tilburg

Beroep: metaaldraaier (1927)

tr. 18-08-1927 te Dordrecht Christina van Helden, geb. 11-07-1905 te Dordrecht, overl. 09-03-1985 (79 jaar) te Tilburg

Kinderen:

1. Willem Juni , geb. 16-01-1931 te Rotterdam, volgt XIIIe

XIIhWillem August Kelfkens[XIi]

geb. 25-07-1915 te Haarlem, overl. 14-03-1995 (79 jaar) te Haarlem

Klerenmaker

tr. 08-05-1946 te Haarlem Grietje de Pree, geb. 16-07-1922 te Haarlem, overl. 23-03-2007 (84 jaar) te Haarlem

Kinderen:

1. Edwin Anthonie , geb. 19-07-1948 te Haarlem

2. Ivonne Louwina , geb. 15-01-1953 te Haarlem

tr. Bert Huizing

3. Marcel , geb. 15-12-1958 te Haarlem

tr. 28-03-1991 te Wageningen Elly van Es, geb. 17-06-1958 te Amsterdam

XIIiHendrik Kelfkens[XIk]

geb. 11-10-1907 te Den Haag, overl. 14-06-1978 (70 jaar) te Den Haag

Postduiven liefhebber (Het Vaderland, 14-7-1939)
Politie examen 1932 (Het Vaderland, 10-9-1932)

tr. 12-09-1934 te Den Haag Anna Christine Dauth, geb. 01-01-1911 te Pforzheim, overl. 26-04-1999 (88 jaar) te Den Haag. Gescheiden 24-03-1954 te Den Haag

Kinderen:

1. N N , geb. 12-05-1936 te Den Haag, overl. 12-05-1936 (0 dagen) te Den Haag

XIIjKarel Kelfkens[XIp]

geb. 1912

tr. Maria van Bree

Kinderen:

1. Dirk , geb. circa 1938

2. Simone , geb. 1940 te Antwerpen

tr. Jan Kesselaers

XIIkJohannes Hendrik Kelfkens[XIp]

geb. 14-03-1913, overl. 21-08-1984 (71 jaar)

tr. 1943 te Laeken Simone van den Bossche, geb. 09-11-1920, overl. 07-12-1960 (40 jaar) te Schaerbeek

Kinderen:

1. Jean Henri Thierry , geb. 23-10-1948 te Ukkel, volgt XIIIf

2. Elisabeth , geb. 13-05-1952

XIIlFrans Julius Augusta Kelfkens[XIp]

geb. 29-08-1918, overl. 1985 (ongeveer 67 jaar)

tr. Marthe Auguste Räbe, geb. 1909 te Hamburg, overl. 09-1981 (ongeveer 72 jaar)

Kinderen:

1. Francis Henri Cecile , geb. 29-05-1952 te Koekelberg

XIImReginus Johannes Kelfkens[XIq]

geb. 1903 te Cullinan, overl. 1995 (ongeveer 92 jaar)

tr. Lilian Le Roux, geb. 1905, overl. 1964 (ongeveer 59 jaar)

Kinderen:

1. Jan Rex , geb. 1932 te Johannesburg, volgt XIIIg

2. Phyllis Marie , geb. 1934 te Johannesburg

tr. 1961 Dave Jackson

3. Ian James , geb. 1936 te Bethal, volgt XIIIh

XIInGerhardus Wynand Kelfkens[XIq]

geb. 1910 te Carolina, overl. 09-1983 (ongeveer 73 jaar) te Zuid-Afrika

tr. Rose Elma Camm, geb. 1911 te Zuid-Afrika, overl. 27-12-1998 (ongeveer 87 jaar) te Zuid-Afrika

Kinderen:

1. Bernard Clive , geb. 1953 te Pretoria, volgt XIIIi

XIIoReginus Kelfkens[XIr]

geb. 11-08-1906 te Zuid-Afrika, overl. 1987 (ongeveer 81 jaar) te Zuid-Afrika

Alternative birthdate: 1903

tr. Alida Boonzaaier Pohl, geb. 1906, overl. 2000 (ongeveer 94 jaar)

Kinderen:

1. Reginus Giulio , geb. 09-07-1935

2. Pierre du Prez , geb. 14-08-1939, overl. 1998 (ongeveer 59 jaar)

3. Ynez , geb. 12-09-1947

XIIpBasil Walter Kelfkens[XIt]

geb. 20-10-1914, overl. 01-04-1964 (49 jaar)

tr. Maire Cavill Foster, overl. 25-11-1984

Kinderen:

1. Brian Walter , geb. 1939

2. Lynn Marie , geb. 1951

XIIIaHendrik Kelfkens[XIIb]

geb. 18-05-1909 te Dordrecht, overl. 07-05-1960 (50 jaar) te Dordrecht

tr. 10-10-1935 te Dordrecht Adriana Ponte, geb. 13-07-1906 te Dordrecht, overl. na 1960

Kinderen:

1. Adrianus Hendrik , geb. 16-09-1936 te Ouddorp, overl. 20-07-1999 (62 jaar) te Den Haag

tr. 09-03-1960 te Papendrecht Elizabeth Leenman, geb. 29-01-1940 te Papendrecht

2. Hendrik

tr. H.J.P van der Wiele. Gescheiden

XIIIbAdrianus Kelfkens[XIIb]

geb. 04-01-1911 te Dordrecht, overl. 28-04-1985 (74 jaar) te Dordrecht

Beroep: uitvoerder

tr. 02-07-1936 te Dordrecht Lena Ponte, geb. 13-01-1914 te Dordrecht, overl. 13-12-1989 (75 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Hendrik , geb. 26-04-1943 te Dordrecht, overl. 17-05-1997 (54 jaar) te Dordrecht

XIIIcNicolaas Adrianus Kelfkens[XIIb]

geb. 26-09-1915 te Dordrecht, overl. 22-07-1986 (70 jaar) te Dordrecht

Woonachtig op Noordendijk 156 voor 1940

tr. 18-04-1940 te Dordrecht Francina Jacoba Ponte, geb. 23-08-1916 te Dordrecht, overl. 11-09-1994 (78 jaar) te Dordrecht

Kinderen:

1. Elisabeth , geb. 14-04-1944 te Dordrecht

tr. 26-06-1964 te Dordrecht Albert G Kriens

2. Hendrik , geb. 15-01-1947 te Dordrecht

tr. 20-10-1967 te Dordrecht Janny G J Schuld

XIIIdAnthonie Kelfkens[XIIb]

geb. 06-01-1921 te Dordrecht, overl. 21-03-2007 (86 jaar) te Dordrecht

tr. 23-07-1947 te Dordrecht Gerritje van Keppel, geb. 05-08-1921 te Dordrecht

Kinderen:

1. Adrianus , geb. 05-07-1948 te Dordrecht, overl. 04-03-1994 (45 jaar) te Den Bosch

XIIIeWillem Juni Kelfkens[XIIg]

geb. 16-01-1931 te Rotterdam, overl. 02-12-1969 (38 jaar) te Tilburg

tr. 24-09-1957 te Oisterwijk Theodora Helena Maria Verhoof, geb. 06-09-1939 te Oisterwijk

Kinderen:

1. Ingrid

tr. Carlo Vatta

XIIIfJean Henri Thierry Kelfkens[XIIk]

geb. 23-10-1948 te Ukkel

tr. 24-10-1970 te Ganshoren Monique Mari Albertine Ruymen, geb. 30-06-1948 te Ukkel

Kinderen:

1. Magali Elisabeth Patrica , geb. 31-07-1973

2. Arnold Hubrecht Johan , geb. 17-03-1976

tr. Catharina Louis

XIIIgJan Rex Kelfkens[XIIm]

geb. 1932 te Johannesburg

tr. 1957 Jean Stewart Conning

Kinderen:

1. David

2. Michael

XIIIhIan James Kelfkens[XIIm]

geb. 1936 te Bethal

tr. Sylvia Coldrey

Kinderen:

1. Adrian

2. Mandy

XIIIiBernard Clive Kelfkens[XIIn]

geb. 1953 te Pretoria

tr. Gertrude Petronella Swartz, geb. 1955

Kinderen:

1. Marc , geb. 1977, volgt XIVa

2. Bernard Clive , geb. 1978

tr. Angelique Mowbray

3. Shaun , geb. 1980

tr. Melanie Catharina Papenfus

XIVaMarc Kelfkens[XIIIi]

geb. 1977

tr. Isabella Johanna Hendrina Mans, geb. 1979

Kinderen:

1. Ryan , geb. 1999

2. Jadin , geb. 2003
[Geproduceerd door GENEAAL, HET programma voor genealogie]
[Inlichtingen:   www.gvanbinsbergen.org/geneaal]