Dordrecht

In 1835 vertrekt Cornelis Johannes (geb. 6 jun 1798) samen met zijn vrouw (Maria Verloop) en kinderen vanuit Utrecht naar Dordrecht.  De reden voor zijn vertrek naar Dordrecht is onbekend, maar zou van economische aard kunnen zijn. Zo is bekend dat in de betreffende periode de scheepsbouw weer in de lift zat, waardoor o.a. ook het werk voor smederijen weer aantrok (De Geschiedenis van Dordrecht, 1813-2000). Van een sterk groeiende bevolking was echter geen sprake, en dus was het vertrek van Cornelis Johannes naar Dordrecht geen onderdeel van een algemeen gebeuren. Het feit dat Maria Verloop afkomstig was uit Alblasserdam (niet ver van Dordrecht) zal wellicht een grotere rol gespeeld hebben.

Met de komst van Cornelis Johannes keert een deel van de familie na ruim 200 jaar weer terug naar Dordrecht. Cornelis Johannes huurt een huis aan de Noordendijk. Het huis, no. E625d wordt in de Dordrechtse Courant van 21 april 1835 te koop aangeboden en, samen met huis E625c als volgt beschreven:

“Twee hechte, sterke, van goede, ruime en vele gemakken voorziene woningen (voorheen een Houtkooperij uitmakende), met twee bijzondere uitgangen, twee Houtlootsen, achter dezelve ruim Erf en Bleekveld, staande en gelegen aan den Noordendijk, aan den ingang van de Lijnbaan, en strekkende langs den Noordendijk, geteekend letter E no. 625 c en d, gecadastreerd serie C no. 123 en 124. […..]  En het huis uitkomende in de Lijnbaan, (verhuurd) aan de heer Kelfkens, tot November 1835, voor f 80.

Op het fragment van de kadasterkaart (boven) is te zien waar het huis precies gelegen heeft. Hieruit blijkt dat het huis van Cornelis langs de huidige Noorderstraat lag (zie plattegrond) tussen de Noordendijk en de Lijnbaan (boven in de kaart).  Duidelijk is ook uit de beschrijving dat het een nieuw en goed geoutilleerd huis betrof. Kennelijk was Cornelis ten tijde van het vertrek naar Dordrecht in redelijk goede doen en was de reden voor de verhuizing waarschijnlijk niet van economische aard.

Op deze afbeelding van het Dordrechts archief is te zien hoe de kruising Noordendijk en Noorderstraat er in 1900-1908 uit zag.

In latere jaren wonen de familieleden op diverse plaatsen in Dordrecht, zoals de Lange Breestraat (Gerrit), Noordendijk 645 (Willem Juni en Susanna Raams), Noorderstraat 25 (Machiel en Heiltje), Noordendijk 112rood (Cafe van Adriana ’t Hooft), Noordendijk 156 (Adrianus en Elisabeth Nelson).

Van het cafe is de volgende afbeelding te vinden. Het was gelegen naast de Electriciteitscentrale (Noordendijk 100). In 1928 werden een aantal huizen tussen de centrale en het cafe gesloopt voor de uitbreiding van de centrale.