Bezoek de stamboom

De complete stamboom omvat maar liefst 16 generaties, teruggaand naar de 15e eeuw. Om het inzichtelijk te houden zijn ook overzichten per plaats dan wel land gemaakt: Nijmegen, Utrecht, Dordrecht en Zuid-Afrika.

De volledige stamboom is hier te raadplegen. Hoewel daar een compleet overzicht te zien is, is het wellicht niet erg toegankelijk. Op verzoek kan daarom een Word file  met een leesbaar overzicht geleverd worden (of voor de specialisten, een Gedcom bestand). In de wordfile worden de diverse generaties bladzijde voor bladzijde (ca. 70 pagina’s ) behandeld. Tevens zijn daarin ook de diverse bronvermeldingen te vinden.

Nader onderzoek

Hieronder volgen diverse puzzelstukken waar een antwoord op gezocht wordt. Soms is het slechts een naam, maar soms ook een uitgebreider stuk informatie. Tips aangaande deze puzzels zijn uiteraard welkom. En uiteraard zou het leuk zijn als iemand aanvullende informatie uit een archief weet te verzamelen. 

Vraagreferentie
Jan Calfkens, schipper uit Nijmegen trouwt op 25 maart 1599 in Dordrecht met Janneke Wijnants Pieken uit Barendrecht.Trouwboek Dordrecht
Op 27 februari 1607 verscheen voor de Gorinschemsche vierschaar Bernt Cnuppelhout burger van Dordrecht, als medeërfgenaam van Jan Kelffkens, die ene weduwe Lijsbeth van Beugen had nagelaten.

Opm.: Bernt is getrouwd met Geertrud Jansdr Kelffkens, en zou dus een schoonzoon van Jan kunnen zijn, of een zwager. Maar: schoonvader Jan is overleden in 1590 en zwager Jan is in 1608 nog predikant in Werkendam. De akte is helaas nog niet gevonden in Gorinchem, maar zou dit wellicht kunnen verduidelijken.
Ned. Leeuw (26), 1908, p. 92.
Volgens trouwakte uit Utrecht zou de broer van Jan Pieterz, te weten Peter Pieterz (b. 1604) uit Culemborch afkomstig zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de familie gaande van Dordrecht naar Utrecht nog een tussenstop in Culemborch heeft gemaakt. Wellicht bevatten de archieven van Culemborch (veelal aanwezig in Arnhem) meer informatie.
Ysabel Calfkens tr. 12-10-1618 in Leiden met Gabriel de Olario (wed. van Christina Rosa)Archief Leiden
In de periode 1595 tot 1620 komen een aantal kelfkensen voor in notariële akten in Rotterdam:
1595: Jan Pietersz, coopman te Rotterdam
1602: Jan tekent uit naam van Beatrys Jacobsdr (mogelijk dezelfde Jan als hierboven)
1620: Erfgenamen van Pieter: zijn vrouw Marya du Boys (alias Maria van Houtten), Jacob (broer van Pieter, coopman te Amsterdam) en Isabella (getr. met Gabriel de Olario) en Margarete beiden uit Zutphen.
Mogelijk bevindt zich in Rotterdam nog meer informatie over de herkomst van deze tak.
Archief Rotterdam