Uitverkoop

In 1795 werden door Cornelis en zijn broers en zusters een groot aantal bezittingen verkocht. Het betreft hofsteden, huizen en stukken land.  Hieronder volgt een overzicht. (1 morgen = 0,92 hectare, en 600 roeden is een morgen). De totale opbrengst van de verkopen was ruim 58.000 gulden.

Bildtse morgen was 0,92 hectare. 1 morgen was 600 roeden
Hoffstede met 20 morgen land in Themaat
4 morgen in Vleuten
3 morgen bouwland in Vleuten
1,5 morgen land in Wilderveld in Vleuten
5 morgen zoo wey- als hooyland Hoeffslagh van het Overeyndt van Jutphaas Vreeswyk
5 morgen zoo wy- als hooyland Vreeswyk
4 morgen weyland Randyk Jutphaas
3 morgen wyland Randyk Jutphaas
4 morgen weyland genaamd den Hekkenkamp, Randyk, Jutphaas
4 morgen weijland in Jutphaas
huyzinge wz: Rhyn off Heerenwegh, achter: Duytschen huys t’ Utrecht Jutphaas
huyzinge met poort off uytweg aan de zuydzyde wz Rhyn off Heerenwegh achter: Duytschen Huys t’ Utrecht Jutphaas
hofstede, huyzinge c.a met 8 morgen 5 hond wey, hooy en boomgaardland Jutphaser Wetering
3 1/2 zoo bouw als wyland, Jutphaserdyk Jutphaas
Huysinge Bontekraaij, 10 mergen land, ligging Jutphaser wetering
4 morgen zoo bouw- als weyland en boomgaardje Jutphaas
gedeelte van een kooy groot 337 roeden Jutphaas
6 morgen wey- en hooyland, achterste camp groot 2 morgen, Galekop : Jutphaas
6 morgen weyland ,Galecopper dyk Galecop
7 morgen weyland Galecop
hoffstede met huyzinge en wey, boomgaard- en hooylanden groot 20 morgen 340 roeden, het Veldhuys
4 morgen nz Gageldyk
7 morgen zoo wey als hooyland Achtienhoven
hoffstede, bestaande in huyzinge c.a., en 26 1/2 morgen boomgaart, wey, hooy en bouwlanden, Hollandsche Radinge Oostveen, Achterweteringe
5 morgen weijland:
5 morgen hooijland:
kamere off wooninge met erff daaragter nz het Cingel alwaar voorheen de Keulse Kraan
ww: des Weerdsdyk en gracht buyten de Waardpoort
huis hoek Raamsteeg, weerdsluis
hoffstede bestaande in huysinge met 2 morgen 525 roeden zoo wey als hooyland Kerkdyk
Westbroek, Secq
2 morgen 300 roeden Kerkdyk Westbroek, Secq
3 morgen zoo wey- als hooyland Kerkdyk Westbroek, Secq
3 morgen zoo wey- als hooyland Westbroek, Secq
2 campen groot 4 morgen zoo wey, hooy als veenland
2 campen tezamen 4 morgen zoo wey-, hooy- als veenland
5 morgen zoo wey- als hooyland
13 morgen zoo wey-, hooy- als veenland, Kerkdyk Westbroek, te Veenwaarts
Huysinge Binneweg Westbroek op 3 morgen van Gageldijk tot Binnenweg.
3 morgen turffland Gageldyk, Westbroek, Binnewegh
9 x 300 roeden Westbroek, Binnewegh
6 morgen weyland Galekopperdyk, Galekop