De Bemuurde Weerd

Uit diverse akten is op te maken dat de familie van de 17e eeuw tot in de 19e eeuw gewoond heeft aan de noordzijde van de raamsteeg, in het huidige pand Bemuurde Weerd Westzijde 6. Volgens diverse akten is dit huis in handen geweest van achtereenvolgens Pieter (-1701), Johan (1661-1719), Pieter (1697-1783) en Cornelis (1746-1817). Of de familie bij aankomst in 1626 als deze plek bewoonde is niet bekend. Ook nog moet uitgezocht wat er met het huis gebeurde na het overlijden van Cornelis in 1817. Het huis wordt diverse malen beschreven als “huisinghe met touw -en lontbaan” waarvan het erf strekte tot aan de westerstroom, de buitenbegrenzing van de Bemuurde Weerd aan de westzijde.

Het huis is momenteel een Rijksmonument en dateert volgens de beschrijving uit de Middeleeuwen. Het is dus goed mogelijk dat de familie het gekocht heeft bij aankomst in Utrecht in 1626. De beschrijving luidt als volgt:

Diep 17e eeuws huis, bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een kap met de nok loodrecht op de straat. De Bemuurde Weerd is een in de middeleeuwen ontstane ommuurde voorstad rond een sluizencomplex in de rivier de Vecht. De voornaamste bebouwing stond aan de wegen langs de rivier. Bemuurde Weerd W.Z. 6 is een goed voorbeeld van een dergelijk tamelijk groot huis. In de huidige vorm is het voornamelijk 17e eeuws, doch het dateert in oorsprong uit de middeleeuwen. De gepleisterde voorgevel is een tot lijstgevel verbouwde trapgevel, oorspronkelijk met houten onderpui. De puibalk is mogelijk nog aanwezig, wat tot uiting komt in een doorlopende lijst boven de beganegrondvensters. Boven de verdieping zijn de 17e eeuwse sier-muurankers van de strijkbalk aanwezig. De linker zijgevel aan de Raamsteeg bevat aan de achterzijde twee 19e eeuwse kozijnen met luiksponning en op de verdieping een geprofileerd 18e eeuws kozijn. De achtergevel is een afgetopte tuitgevel. Ook de rechter zijgevel is vrijstaand aan een poortje naar het achterterrein. Inwendig is de constructie, zowel balklagen als kap, vrij compleet. Het huis is bouwhistorisch zeer belangrijk in de ontwikkeling van het woonhuis buiten de stad.

Het is duidelijk dat het huis in de loop der eeuwen een aantal verbouwingen heeft ondergaan. Met name aan de buitenzijde is het aanzien sterk veranderd toen de trapgevel veranderd werd in een lijstgevel. Opvallend is tevens dat rond 1900 het pand dienst deed als winkel in scheepbenodigdheden, geheel in lijn van het oorspronkelijke beroep van zeilmaker van de voorouders die er woonden. Rond 1900 werd de winkel gedreven door dhr. Jerfaas van Ewijk (bron: Utrechts Archief).¬† Onderstaand zijn¬† een aantal foto’s en prenten verzameld waarop het huis of de directe omgeving weergeven is. Geheel onderaan een aantal foto’s van het huidige interieur. Het huis stond namelijk in 2009 te koop (vraagprijs 575.000 euro).

Bemuurde Weerd W.Z. 6 door de eeuwen heen (Bron: Utrechts Archief)

Prent uit 1572 van de Bemuurde Weerd gezien vanuit het westen. Aan weerszijden van de Vecht, die midden door de Weerd stroomt is al bebouwing te zien.
De Weerdsluis in 1760 vanuit het zuiden. Links de Bemuurde Weerd WZ. Herkenbaar is het hoge gebouw met erker, te weten no. 3. Even verderop een uithangbord, dat mogelijk aangeeft waar de herberg Het Wapen van IJsselsteijn was (no.5). Daarachter is met enige fantasie een trapgevel waarneembaar van no.6. 
Prent uit 1788 vanuit het noorden met zicht op tweede sluis en verderop de eerste sluis. Rechts voor de eerste sluis is de kadetrap zichtbaar, voor no. 4. No. 6 bevind zich waarschijnlijk achter de bomen.
Bemuurde Weerd 6 rond 1900 ……
….en 1931: In deze periode was er een winkel in scheepsbenodigdheden in gevestigd.
Het pand in 1988 in zeer deplorabele toestand.  
Hier een prent uit 1989 waaruit bleek dat de bouwkundige staat al weer verbeterd was.

Het interieur en aanzien in 2009

Het aanzicht
Gevelsteen uit 1995
De zolderkamer
Woonkamer begane grond
Het kelderluik
De keldertrap
De kelder
Tegeltableau